link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 september 2022

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De tweewekelijkse POLITIEKE AVOND:
19.30-21.15 uur parallelle sessies (Beeldvormend of Oordeelsvormend),
2 x 45 minuten)
21.15-21.30 uur pauze
21.30-23.00 uur raadsvergadering (Besluitvormend)
De parallelle sessies vinden plaats in de raadszaal of in het restaurant
Bundel:
pdf Agendabundel (1.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Toezeggingenlijst
pdf Toezeggingen (86KB)
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
9
Hamerstukken
9.a
Hamerstuk / Programmabegroting 2023 GGD NOG - 3e begrotingswijziging - indexering 2023
9.b
Hamerstuk / Herbenoeming leden rekenkamercommissie
10
Stemmingen zonder debat
11
Stemmingen met debat
12
Motie vreemd aan de agenda
13
Sluiting