link naar deze pagina

Politieke Avond - Sessie 3 (Raadzaal) - 11 oktober 2022

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: D. Somsen
Toelichting: Beeldvormend - Update regionale aanbesteding jeugd en WMO (Informatief)
Bundel:
pdf Agendabundel (1.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Beeldvormend / Update regionale aanbesteding jeugd en WMO (op verzoek van college) - Informatief
Ter achtergrond: na een langdurig voortraject is op 1 juli 2022 de nieuwe inkoop voor vijf segmenten daadwerkelijk gestart voor Jeugdhulp en Wmo.
Voor één segment, Hoogcomplexe zorg met verblijf, is de beoogde startdatum 1 januari 2023.
Omdat deze aanbesteding nog niet is afgerond en over een lopende aanbesteding niet gecommuniceerd mag worden, laten we dit segment bij de beeldvormende sessie buiten beschouwing.
We willen de raad graag informeren over de ontwikkelingen en aandachtspunten in dit inkoopproces. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• Korte terugblik: wat zijn de doelstellingen van de inkoop en hoe zijn we gekomen waar we nu staan
• Wat is er veranderd vanaf 1 juli? Wat zijn de ervaringen vanuit de toegang (aanbieders, inwoners en VMK)
• Wat zijn de financiële afspraken? (onderwerpen als bevoorschotting, verrekening, monitoring en verantwoording)
• Welke belangrijke momenten / ontwikkelingen verwachten wij de aankomende tijd?
3
Sluiting