link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 8 december 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (3.7MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstukken
7.a
Transitievisie Warmte gemeente Berkelland
7.b
Verzamelbesluit voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet
8
Rondvraag
9
Sluiting