link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 november 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: Vervolg op de raadsvergadering over de programmabegroting 2021 van 03-11-2020
Bundel:
pdf Agendabundel (3.6MB)
Algemene documenten:

10.b
HEROPENING
11
Tweede termijn college
12
Stemmingen
12.a
Amendementen
12.a.1
Amendement A-20-08 - Begroting 2021 - Groep 7/8 aan de macht
Ingetrokken
12.a.2
Amendement A-20-09 - Begroting 2021 - Groep 7/8 aan de macht
Ingetrokken
12.a.3
Amendement A-20-10 - Begroting 2021 - OZB verhoging
12.a.4
Amendement A-20-11 - Begroting 2021 - Egalisatiereserve afval
12.a.5
Amendement A-20-12 - Begroting 2021 - Groep 7/8 aan de macht
12.a.6
Amendement A-20-13 - Begroting 2021 - Groep 7/8 aan de macht
12.b
Programmabegroting 2021
12.c
Moties
12.c.1
Motie - M-20-26 - Begroting 2021 - Carnivoor geef het door
Ingetrokken
12.c.2
Motie - M-20-27 - Begroting 2021 - Bestemmingsbeleid overschotten
Ingetrokken
13
Sluiting