link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 oktober 2023

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: Programmabegroting 2024
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Programmabegroting 2024, Algemene beschouwingen
6
Debat in eerste termijn
7
Reactie van het college op de bijdragen van de fracties in eerste termijn
8
Kennisnemen van ingediende amendementen en moties en reacties hierop
9
Voortzetting debat in tweede termijn
10
Reactie van het college op de ingediende moties en amendementen
11
Zo nodig Debat in derde termijn
12
Besluitvorming over Programmabegroting 2024
• Mogelijkheid tot stemverklaringen
• Besluiten over ingediende amendementen
• Besluiten over het raadsvoorstel
• Besluiten over moties
13
Sluiting