link naar deze pagina

Politieke Avond/Raadsvergadering - 14 mei 2024

Locatie: Gemeente Berkelland
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Tijdens een Politieke Avond worden er eerst (maximaal 4) politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen.

Aansluitend is er een raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt.

De definitieve agenda met bijbehorende stukken wordt ++uiterlijk 10 dagen voor de Politieke Avond gepubliceerd++ op de website.

Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op de publieke tribune.