link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 mei 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (9.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Aanwijzing griffier
8
Benoeming burgercommissieleden
9
Hamerstuk / Reglement van Orde en Verordening op de raadscommissies
10
Hamerstuk / Vergadermodel gemeente Berkelland
11
Hamerstuk / Rekenkamer onderzoek effectiviteit van de re-integratietrajecten van bijstandsgerechtigden
12
Hamerstuk / Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG
13
Hamerstuk / Toekomstbestendige verenigingen in Berkelland
14
Bespreekstuk / Instemmen met de kaders en uitgangspunten in 'Regels voor evenementen'
spreektijd 5 minuten
15
Motie vreemd aan de agenda
16
Sluiting