link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 april 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (48.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019”
8
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1 (De Mölle 10-12)”
9
Hamerstuk / Intrekken regelingen, beleidsregels en beleidsplannen
10
Hamerstuk / Ontheffing woonplaatsvereiste
11
Hamerstuk / Geactualiseerd normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2019
12
Hamerstuk / Benoeming leden vertrouwenscommissie
13
Hamerstuk / Rekenkameronderzoek 'Quickscan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland'
14
Hamerstuk / Structuurvisie woningsplitsing buitengebied
15
Hamerstuk / Verklaring van geen bedenkingen Achterveldweg 4 in Rietmolen
16
Bespreekstuk / Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
De raad heeft besloten dit agendapunt te laten vervallen.
17
Bespreekstuk / Stimulering sanering asbestdaken
18
Motie vreemd aan de agenda
Motie is ingetrokken.
19
Sluiting