link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 april 2024

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Bundel:
pdf Agendabundel (4.4MB)

1
Opening
2
Vragenkwartier
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Toezeggingenlijst
pdf Toezeggingen (91KB)
8
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
8.a
Memo EUREGIO vergadering 15 maart 2024
9
Hamerstukken
9.a
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Berkelland 2024
9.b
7e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG
10
Stemmingen zonder debat
11
Stemmingen met debat
11.a
Rekenkameronderzoek effectiviteit subsidiebeleid Berkelland
11.b
Oud papier inzameling 2023 en 2024
12
Motie vreemd aan de agenda
13
Sluiting