link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Sociaal - 2 maart 2021

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.J.M. Kropman
Bundel:
pdf Agendabundel (5.2MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Onderzoeksonderwerpen Rekenkamercommissie
10 minuten spreektijd
8
Voorstel bespreekstuk / Brief Rekenkamercommissie Meldingen openbare ruimte
9
Voorstel bespreekstuk / Kaders locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo
10
Bespreken in commissie / Coronacrisis en maatregelen (vast agendapunt)
11
Rondvraag
12
Sluiting