link naar deze pagina

Commissie Sociaal - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Hilhorst
Bundel:
pdf Agendabundel (12MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek
8
Voorstel bespreekstuk / Naoberfonds Berkelland
9
Bespreken in commissie / Uitvoering Kader Woonzorg Initiatieven Berkelland
10
Bespreken in commissie / Verantwoordingsrapportage Sociaal Domein
Spreektijd 5 minuten
11
Rondvraag
12
Sluiting