link naar deze pagina

Commissie Middelen - 3 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:05
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.E.J. Baten-Werink
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Middelen in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de commissie Burgerzaken.
Parallel vergadert de
commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden in de burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte & Techniek.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (1.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 11-6-2019
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5 en 22-8-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
2e Berap 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/61
20.30 - 22.30 uur
College B&W
4
Sluiting
22.30 uur