link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Vervolg raadsvergadering 17-09-2019
Gemeenteblad 2019/67

Hierbij nodig ik u uit voor het vervolg van de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum van dinsdag 17 september 2019 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.

Bundel:
pdf Agendabundel (6.5MB)

Heropening raadsvergadering
11
Aanvullend welstandsbeleid zonnepanelen in de beschermde mijnwijken; Gemeenteblad 2019/12 (versie 2)
Het agendapunt wordt behandeld in het vervolg van de raadsvergadering op 24 oktober a.s.
12
Inlichtingen artikel 43 brieven
Het agendapunt wordt behandeld in het vervolg van de raadsvergadering op 24 oktober a.s.
13
Feitenreconstructie Buitenring door Rekenkamercommissie en reactie naar GS; Gemeenteblad 2019/71
Het agendapunt wordt behandeld in het vervolg van de raadsvergadering op 24 oktober a.s.
14
Bekrachtiging geheimhouding
Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet:
Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie stukken aan de gemeenteraad overlegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging/oplegging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 17 september 2019 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding.

Het agendapunt wordt zo nodig behandeld in het vervolg van de raadsvergadering op 24 oktober a.s.
15
Sluiting