link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Techniek - 3 september 2019

Locatie: Burgemeester Quint zaal
Aanvang: 20:05
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. G.M.E. Gerards
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Ruimte & Techniek in de Burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.
Parallel vergadert de commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Middelen.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (1.2MB)

1
Opening
20.05 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst R&T d.d. 11-6-2019
2.b
Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5 en 22-8=2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
Aanvullend welstandsbeleid zonnepanelen in de beschermde mijnwijken; Gemeenteblad 2019/12 (versie 2)
20.25 - 21.00 uur
Weth. Palmen
Mw. Lelieveld/Dhr. Sloen
commissie 26-3: voorstel niet naar de raad
presidium 16-4: notitie wethouder; werkgroep instellen
werkgroep 18-6: afspraken voor de concept tweede versie
presidium 20-8: concept tweede versie naar commissie R&T
4
Sluiting
21.00 uur