link naar deze pagina

Commissie Decentralisaties - 17 november 2015

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. A.G. de Haas
Toelichting: Aan de leden van de raadscommissies,

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergaderingen van de raadscommissies Middelen, Burgerzaken, Decentralisaties en Ruimte & Techniek, welke worden gehouden op dinsdag 17 november 2015 vanaf 19.00 uur (eventuele uitloop van de vergadering op woensdag 18 november 2015 om 19.00 uur) in de raadzaal en in het souterrain van het Bestuurscentrum.

Voorzitter commissie Decentralisaties en Ruimte & Techniek, A.G. de Haas

1
Opening vergadering
2
- Vaststelling concept besluitenlijst raadscommissie Decentralisaties dd. 15-9-2015 inclusief toezeggingenlijst. -  Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
3
Wijziging centrumregeling inkoop jeugdhulp 2016; Gemeenteblad 2015, nr. 74
4
Sluiting vergadering