link naar deze pagina

Commissie Burgerzaken - 3 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: M.E.J. Baten-Werink
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Middelen.
Parallel vergadert de
commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden in de Burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte & Techniek.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (3.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 11-6-2019
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5 en 22-8-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
Weth. L' Espoir
Masterplan Sociaal Domein

Weth. De Rijck
Voortgang fusieproces bibliotheek
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
Weth. L' Espoir
Kredietbank en GGD
3
Evaluatie kerstevenement incl. begrotingswijziging; Gemeenteblad 2019/7
19.30 - 20.00 uur
Weth. De Rijck
Mw. Willekens4
Sluiting
20.00 uur