link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 4 juni 2019

Locatie: Burgemeester Quint zaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Janssen
Toelichting: Aan de leden van de Rekeningcommissie,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Rekeningcommissie die zal worden gehouden op dinsdag 4 juni 2019 vanaf 19.00 uur in de Burgemeester Quint zaal.

Bundel:
pdf Agendabundel (5.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Ter vaststelling de agenda
3
Ter kennisname
- Verslag 12 juni 2018 (reeds vastgesteld door auditcommissie 11 september 2018)
- Vastgestelde controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018
- Vastgestelde Aanbevelingen rekeningcommissie rekening 2017
5
Verslag accountant
6
Jaarstukken 2018
Wijzigingen boekwerk ivm correcties accountant (zie bijlage)
7
Sluiting