link naar deze pagina

Oordeelsvormende vergadering - 14 juli 2020

Locatie: Digitaal via webex
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Dieudonne Akkermans

01
Opening en vaststellen agenda
01.a
Interpellatieverzoek
02
Spreekrecht
03
Vaststellen van de handelingen van de Oordeelsvormende vergadering van 26-5-2020
04
Raadsvoorstel: Verantwoording fractievergoeding 2019
05
Raadsvoorstel: Integraal Veiligheidsplan afgevoerd
06
Raadsvoorstel: Rekenkamer rapport Schey-Vroelen
07
Raadsvoorstel: Jaarrekening 2019 Eijsden-Margraten
07.a
Moties over niet geagendeerde onderwerpen
08
Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2020-1
09
Raadsvoorstel: Kadernota 2021
10
Raadsvoorstel: Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg & aanwending procesmiddelen samenwerking Middengebied
11
Raadsvoorstel: Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied - Agrarische Bouwkavels
12
Raadsvoorstel: Vaststellen van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch
13
Raadsvoorstel: Grondexploitatieopzet inclusief verkaveling woningbouwplan Karreweg fase II Sint Geertruid
16
Sluiting