link naar deze pagina

Commissievergadering FE - 28 juni 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Dhr. Jos Oostenbach

01
Opening en vaststelling van de agenda
02
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
03
Presentatie: Oude Akerstraat 51 Bemelen
04
Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Oude Akerstraat 51 Bemelen
05
Raadsvoorstel: Wijziging Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013
06
De advies- en actielijst van de vergadering van 17 mei 2017
07
Ingekomen post en mededelingen college
pdf 20170628 07 Voorblad ingekomen post.docx (380KB)
pdf 20170628 07a1 Stichting Verontruste Plateaubewoners - Brandbrief Bouwactiviteiten Bemelen.pdf (144KB)
pdf 20170628 07a2 Stichting Verontruste Plateaubewoners - Brandbrief Bouwactiviteiten Bemelen, email.pdf (66KB)
pdf 20170628 07a3 Stichting Verontruste Plateaubewoners - Brandbrief bouwactiviteiten Bemelen, bijlage.jpg (293KB)
pdf 20170628 07b Brief 13 Stuurgroep Trambaanfietsroute - Presentatie horende bij bijeenkomst maart 2017.pdf (7,2MB)
pdf 20170628 07c Brief 19 Dhr. Stoffers - Zienswijze m.b.t. Trambaanfietsroute Maastricht-Aken - begeleidende e-mail.pdf (50KB)
pdf 20170628 07c2 Brief 19 Dhr. Stoffers - Zienswijze m.b.t. Trambaanfietsroute Maastricht-Aken.pdf (125KB)
pdf 20170628 07d1 Brief 20 Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer - Zienswijze.pdf (40KB)
pdf 20170628 07d2 Brief 20 Vereniging tot Natuurb Cadier en Keer - Zienswijze m.b.t. Trambaanfietsroute.pdf (6,5MB)
pdf 20170628 07e Brief 29 Dhr. Croes - Zienswijze m.b.t. Trambaanfietsroute Maastricht-Aken - zienswijze.pdf (52KB)
pdf 20170628 07f Brief 44 Bewonersgroep Cadier en Keer - Open brief inake Trambaanfietsroute.pdf (219KB)
pdf 20170628 07g1 Brief 27 Natuur en milieu federatie Limburg - Bouw paardenstal in Bemelen, email.pdf (33KB)
pdf 20170628 07g2 Brief 27 Natuur en milieu federatie Limburg - Bouw paardenstal in Bemelen, foto.docx (500KB)
pdf 20170628 07g3 Brief 27 Natuur en milieu federatie Limburg - Bouw paardenstal in Bemelen.pdf (1,6MB)
pdf 20170628 07h Brief 32 Stichting Heem en Groen Noorbeek - Bezorgdheid over ons buitengebied.pdf (2,8MB)
08
Rondvraag
09
Sluiting