link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en verslag van de gemeenteraadsvergadering van 9-5-2018
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
1e financiële rapportage 2018
8
Vaststellen zienswijze conceptbegroting 2019 GGD
9.a
Vaststellen zienswijze conceptbegroting 2019 MRE
9.b
Benoeming bestuurlijke gremia Metropoolregio Eindhoven
10
Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 BSOB
11
Zienswijze benoeming RvT Platoo
12
Benoemen leden regiegroep Rekenkamercommissie
13
Bespreekstukken
14
BP Wildenberglaan 46a, De Rips
Nieuwe versie bijlage 2: Vanaf blz. 18 staat een toelichting gegeven over het beeldkwaliteitsplan. In de paragraaf wordt toegelicht dat het plan is gelegen in het ‘landbouwontwikkelingsgebied’. Dit is niet correct. Het plan is gelegen in ‘Jonge ontginning’. Dit is in de nieuwe versie aangepast.
15
Overdracht N616
16
Sluiting