link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 oktober 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 13 juli 2017
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
Kennisnemen van de 3e financiƫle rapportage 2017 en in verband daarmee vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2017
8
Toestemming verlenen aan het college tot aansluiten bij Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB)
9
Vaststellen meerjarenbeheerplan sportparken
10
Vaststellen bestemmingsplan Sportlaan 2-4
11
Vaststellen concept Ruimtelijke Agenda voor de Peel
12
Vaststellen wijziging GR GGD en MRE vanwege leerplichttaken
13
Vaststellen zienswijze 1e Begrotigingswijziging Senzer 2017
14
Bespreekstukken
15
Kennisnemen van de evaluatie MRE en vaststellen van de daarop te geven zienswijze
16
Vaststellen winstbestemming 2016 Metropool Regio Eindhoven (MRE)
17
Vaststellen aanvullende beleidskeuzenotitie huidig bestemmingsplan
18
Vaststellen kadernota omgevingskwaliteit
19
Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant
20
Sluiting