link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
Toon Coopmans DP - Vraag naar aanleiding van het ED Artikel, Gemeente is grootste pijnpunt voor stoppende varkensboer
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering 24 januari en de notulen van 14 maart 2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Vaststellen bestemmingsplan Herziening Neerakker, fase 1 (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel- van Katwijk)
7
Vaststellen bestemmingsplan Kruisberglaan 17, De Rips n.a.v. uitspraak van de Raad van State (Hamerstuk /portefeuillehouder Van Extel- van Katwijk )
8
Verzoek toepassen coördinatieregeling ex art. 3.30 lid 1 Wro van Exploitatiemaatschappij “De Peelhorst” t.b.v. de vergunningen en de ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van de Bakelse Plassen (Hamerstuk /portefeuillehouder Van Extel- van Katwijk)
9
Vaststellen voorbereidingskrediet Dribbelei (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter )
10
Toekomst zwembad (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Dijk)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-1 Zwembad CDA_audio.mp3 (5.8MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-2 Zwembad SP_audio.mp3 (10.3MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-3 Zwembad VVD_audio.mp3 (9.7MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-4 Zwembad DP_audio.mp3 (11.4MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-5 Zwembad LR-D66_audio.mp3 (15.8MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-6 Reactie College_audio.mp3 (26.9MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-7 Amendement_audio.mp3 (9.4MB)
overig Raad GB 2019-04-18 Punt 10-8 Advies college en stemming_audio.mp3 (2.6MB)
pdf 20190418 Adviesnota aan de raad toekomst zwembad.pdf (171KB)
pdf 20190418 Raadsbesluit zwembad.docx (290KB)
pdf 20190418 Toelichting Molenbroek Gemert BV naar College en Raad Gemert Bakel.pdf (694KB)
pdf Adviesnota toekomst zwembad.pdf (1000KB)
pdf Raadsbesluit toekomst zwembad.docx (231KB)
pdf 20190418 Amendement toekomst zwembad (aangenomen).docx (316KB)
pdf 20180206 Resultaten vragenlijst gebruikersconsultatie.pdf (86KB)
pdf 20190227 RIN toekomst zwembad.docx (228KB)
pdf 20190129 Voorstellen Fitland inzake zwembad.pdf (258KB)
pdf 20190326 Nieuwbouw Zwembad De Waterstroom_scenario 4.pdf (2.2MB)
pdf 20190331 Algemene voorwaarden plan De Waterstroom 201903.pdf (461KB)
pdf 20190331 PvE GWV - Hydra - Vos.pdf (660KB)
pdf 20190405 Nieuwbouw Zwembad Waterstroom onderbouwing investeringen-gecomprimeerd.pdf (3.7MB)
pdf 20190408 Second Opinion Zwembadplan De Waterstroom Gemert.pdf (388KB)
pdf 20190409 Opmerkingen Perfect Bouwbegeleiding op Onderbouwing investeringen nieuwbouw zwembad De Waterstroom.xlsx (344KB)
pdf 20190409 Reactie F.J. Swinkels BV op kosten en exploitatie.pdf (146KB)
pdf 20190415 Korte toelichting financiële onderbouwing Fitland.docx (287KB)
pdf 20190409 Brief Fitland en Molenbroek B.V..pdf (1.5MB)
pdf 20161201 Handreiking-overheidsopdracht-subsidie.pdf (469KB)
pdf 20190415 Nieuwbouw Zwembad Waterstroom_Bevindingen adviesnota aan de raad.pdf (2MB)
pdf 20190411 Persbericht College blijft bij keuze renovatie zwembad.docx (287KB)
pdf Presentatie raad.pdf (2.1MB)
pdf Notitie Spreekrecht Molenbroek Commissievergadering 20190416.docx (302KB)
11
Vaststellen bestemmingsplan Heerebosch, fase 2 (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel- van Katwijk)
Bijlage I nvz, Onder 2.1 kopje a:
Regel: “ter plekke is door indiener geen reactie gegeven op het plan”

Vervangen door:
De indiener heeft direct na afloop van de bijeenkomst gereageerd op de ontsluiting
van het stedenbouwkundig model, in aanwezigheid van een aantal bewoners van Oude Kluis. Ook is dit nog per mail bevestigd.12
Vaststellen bestemmingsplan Woon-werkgebied Elsendorp (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel- van Katwijk )
13
Vaststellen verordening groennorm en bevestigen door college ingezette lijn (Bespreekstuk /portefeuillehouder Van Extel-van Katwijk )
14
1ste financiële rapportage 2019, kennisnemen van de rapportage en vaststellen van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
15
Huisvesting Kindcentrum de Samenstroom (Bespreekstuk / portefeuillehouder Steeghs)
16
Sluiting