link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
Raadslid Bart van Oort inzake N279
Raadslid Jan Vroomans inzake verkeersveiligheid Vondellaan en Komweg
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 8-11-2018
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Vaststellen zienswijze op Begrotingswijziging GR Peelgemeenten (Hamerstuk / portefeuillehouders: Steeghs en De Ruiter-Van Hoof)
7
Vaststellen handhavingsbeleidsplan Gemert-Bakel 2019-2022 (Hamerstuk / portefeuillehouder: Van Veen)
8
Aanbesteding accountant boekjaar 2019 e.v. (Hamerstuk / portefeuillehouder: De Ruiter- Van Hoof)
9
3e financiƫle rapportage 2018 (Hamerstuk / portefeuillehouder: De Ruiter-Van Hoof)
10
Beschikbaar stellen krediet voor het opwaarderen op gebruiksoppervlakte (Hamerstuk / portefeuillehouder: De Ruiter- Van Hoof)
11
2e actualisatie bouwgrondexploitatie (Hamerstuk / portefeuillehouder: De Ruiter- Van Hoof)
12
Gemeentelijk watertakenplan, mate kostendekking en rioolheffing (Hamerstuk / portefeuillehouder: Van Extel- Van Katwijk)
13
Verordening waterbergingsfonds (Hamerstuk / portefeuillehouder: Van Extel-Van Katwijk)
14
Verordening naamgeving en adressen (Hamerstuk / portefeuillehouder: Van Extel-Van Katwijk)
15
Vaststellen verordening jeugdhulp (Hamerstuk / portefeuillehouder: Steeghs)
16
Notitie Gebundelde Uitkering 2018 Senzer (Hamerstuk / portefeuillehouder: Steeghs)
17
Aanbevelingen Rekenkamercommissie n.a.v. het rapport participatie in het Sociaal Domein (Hamerstuk / portefeuillehouder: Raad Gemert-Bakel)
18
Vaststellen Belastingverordeningen, leges en heffingen 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder: De Ruiter-Van Hoof)
19
Nota Grondprijzen 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder: De Ruiter-Van Hoof)
20
Vaststellen Evenementennotitie 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder: Van Veen)
21
Vaststellen Integraal Veiligheidsplan (Bespreekstuk / portefeuillehouder: Van Veen)
22
Vaststellen beleidskader Sociaal Domein (Bespreekstuk / portefeuillehouder: Steeghs)
23
Initiatiefvoorstel N279 beroep en voorlopige voorziening
24
Sluiting