link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 februari 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst 29-11-2016 en 15-12-2016 en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 29-11-2016 en 30-11-2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
Vaststellen wijzigingsverordening OZB 2017
8
Vaststellen BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016
pdf Adviesnota bp partiële herziening Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016.docx (205KB)
pdf Raadsbesluit bp partiële herziening Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016.doc (111KB)
pdf 1. Gespreksverslag technisch beraad.pdf (645KB)
pdf 2. Bijlage 1 Nota van zienswijzen.doc (2.2MB)
pdf 2a. Zienswijze 1 J.Boers tegen De Deel 54 Gemert.pdf (1.4MB)
pdf 2b. Zienswijze 2 Zeegers tegen De Deel 54 Gemert.pdf (1MB)
pdf 2c. Zienswijze 3 Vd. Laar tegen De Deel 54 Gemert.pdf (1.1MB)
pdf 2d. Zienswijze 4 Brouwers supermarkten en slagerijen tegen Diederikstraat 5 Gemert.pdf (836KB)
pdf 2e. Zienswijze 5 Paul Maas en Adrie Maas-Brouwers tegen Diederikstraat 5 Gemert.pdf (750KB)
pdf 2f. Zienswijze 6 Van de Ven - Verhoeven tegen Raam ongen. Gemert.pdf (663KB)
pdf 2g. Zienswijze 7 G. vd. Ven tegen Raam ongen. Gemert.pdf (462KB)
pdf 2h. Zienswijze 8 Manders tegen Raam ongen. Gemert.pdf (2.3MB)
pdf 2i. Zienswijze 9 Jacobs tegen Raam ongen. Gemert.pdf (993KB)
pdf 2j. Zienswijze 10 Kerkhof tegen Pandelaar 4 Gemert.pdf (1.2MB)
pdf 2k. Zienswijze 11 Wilmsen-Van Dommelen tegen Pandelaar 4 Gemert.pdf (493KB)
pdf 2l. Zienswijze 12 Heemkundekring tegen Oudestraat ongen. Gemert.pdf (1.1MB)
pdf 2m. Zienswijze 13 Van Hout tegen Oudestraat ongen. Gemert.pdf (3.2MB)
pdf 3. Bijlage 2 Ambtshalve aanpassingen.doc (440KB)
pdf 4. Bijlage 3a Ontwerp van het bestemmingsplan_plantoelichting.doc (832KB)
pdf 5. Bijlage 3b Ontwerp van het bestemmingsplan_planregels.doc (833KB)
pdf 6. Bijlage 3c Ontwerp van het bestemmingsplan_verbeelding.pdf (684KB)
pdf 7. Bijlage 1 bij de planregels_lijst van bedrijven BMR.pdf (43KB)
pdf 7. Bijlage 1 bij de plantoelichting_archeologie.pdf (28KB)
pdf 7. Bijlage 2 bij de planregels_lijst van bedrijven Centrum Gemert.pdf (211KB)
pdf 7. Bijlage 2 bij de plantoelichting_bedrijfskavel Wolfsveld Archeologisch onderzoek.pdf (7.4MB)
pdf 7. Bijlage 3 bij de planregels_lijst van bedrijven Gemert.pdf (9KB)
pdf 7. Bijlage 3 bij de plantoelichting_bedrijfskavel Wolfsveld Quickscan flora en faune.pdf (1.3MB)
pdf 7. Bijlage 4 bij de planregels_lijst van bedrijven HME.pdf (37KB)
pdf 7. Bijlage 4 bij de plantoelichting_bedrijfskavel Wolfsveld ROB.pdf (1.3MB)
pdf 7. Bijlage 5 bij de planregels_BKP Wolfsveld 2010.pdf (1.9MB)
pdf 7. Bijlage 5 bij de plantoelichting_Breuken.pdf (197KB)
pdf 7. Bijlage 6 bij de planregels_Imhof erfinrichtingsplan.pdf (1.3MB)
pdf 7. Bijlage 6 bij de plantoelichting_Deel 54 Flora en fauna onderzoek.pdf (490KB)
pdf 7. Bijlage 7 bij de planregels_lijst van bedijfsactiviteiten Wolfsveld.pdf (95KB)
pdf 7. Bijlage 7 bij de plantoelichting_Deel 54 Memo waterplan.pdf (2.1MB)
pdf 7. Bijlage 8 bij de planregels_staat van bedijfsactiviteiten Hollevoort 5.pdf (27KB)
pdf 7. Bijlage 8 bij de plantoelichting_Deel 54 ROB.pdf (1.5MB)
pdf 7. Bijlage 9 bij de planregels_Oudestraat erfinrichtingsplan.pdf (2MB)
pdf 7. Bijlage 9 bij de plantoelichting_Diederikstraat 5 Waterplan.pdf (503KB)
pdf 7. Bijlage 10 bij de planregels_Pandelaar 4 inrichtingsplan Water.pdf (211KB)
pdf 7. Bijlage 10 bij de plantoelichting_Diederikstraat 5 Flora en fauna.pdf (542KB)
pdf 7. Bijlage 11 bij de planregels_Ripsestraat 6 in De Rips gewijzigde toestand.pdf (669KB)
pdf 7. Bijlage 11 bij de plantoelichting_Diederikstraat 5 ROB.pdf (1.9MB)
pdf 7. Bijlage 12 bij de planregels_Ripsestraat inrichtingsplan.pdf (463KB)
pdf 7. Bijlage 12 bij de plantoelichting_Heuvel 35-37 Flora en fauna.pdf (364KB)
pdf 7. Bijlage 13 bij de planregels_staat van bedijrven en bedrijfsactiviteiten.pdf (1.6MB)
pdf 7. Bijlage 13 bij de plantoelichting_Heuvel 35-37 ROB.pdf (1.9MB)
pdf 7. Bijlage 14 bij de planregels_welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 7. Bijlage 14 bij de plantoelichting_Heuvel 35-37 Verkennend bodemonderzoek.pdf (2.5MB)
pdf 7. Bijlage 15 bij de plantoelichting_Hollevoort 5 Bodemonderzoek.pdf (5.1MB)
pdf 7. Bijlage 16 bij de plantoelichting_Hollevoort 5 Flora en fauna.pdf (1.8MB)
pdf 7. Bijlage 17 bij de plantoelichting_Hollevoort 5 ROB.pdf (681KB)
pdf 7. Bijlage 18 bij de plantoelichting_Hollevoort 5 Wegverkeerslawaai.pdf (4.1MB)
pdf 7. Bijlage 19 bij de plantoelichting_Imhof ongen Onderzoek industrielawaai.pdf (583KB)
pdf 7. Bijlage 20 bij de plantoelichting_Imhof ongen Onderzoek verkeerslawaai.pdf (528KB)
pdf 7. Bijlage 21 bij de plantoelichting_Imhof ongen Quickscan flora en fauna.pdf (887KB)
pdf 7. Bijlage 22 bij de plantoelichting_Inhof ongen ROB.pdf (2.2MB)
pdf 7. Bijlage 23 bij de plantoelichting_Imhof ongen Verkennend bodemonderzoek.pdf (2MB)
pdf 7. Bijlage 24 bij de plantoelichting_huishouden in relatie tot arbeidsmigranten.pdf (8KB)
pdf 7. Bijlage 25 bij de plantoelichting_monumenten en beeldbepalende panden.pdf (39KB)
pdf 7. Bijlage 26 bij de plantoelichting_Oudestraat ongen bodemonderzoek.pdf (9MB)
pdf 7. Bijlage 27 bij de plantoelichting_Oudestraat ongen Wuickscan ecologie.pdf (738KB)
pdf 7. Bijlage 28 bij de plantoelichting_Oudestraat ongen ROB.pdf (2.3MB)
pdf 7. Bijlage 29 bij de plantoelichting_Oudestraat ongen Waterplan.pdf (1MB)
pdf 7. Bijlage 30 bij de plantoelichting_Pandelaar 4 akoestisch onderzoek.pdf (7.2MB)
pdf 7. Bijlage 31 bij de plantoelichting_Pandelaar 4 Natuurwaarden.pdf (3.6MB)
pdf 7. Bijlage 32 bij de plantoelichting_Pandelaar 4 ROB.pdf (3.6MB)
pdf 7. Bijlage 33 bij de plantoelichting_Pandelaar 4 Samenvatting watertoets.pdf (11KB)
pdf 7. Bijlage 34 bij de plantoelichting_Pandelaar 4 Verkennend bodemonderzoek.pdf (4.6MB)
pdf 7. Bijlage 35 bij de plantoelichting_Pandelaar 4 Watertoets.pdf (211KB)
pdf 7. Bijlage 36 bij de plantoelichting_Ripsestraat 6 in De Rips Hoger beroep 15 aug. 2012.pdf (18KB)
pdf 7. Bijlage 37 bij de plantoelichting_Ripsestraat 6 in De Rips ROB 22 aug. 2006.pdf (2.1MB)
pdf 7. Bijlage 38 bij de plantoelichting_Ripsestraat 6 in De Rips Beschikking 31 aug. 2006.pdf (51KB)
pdf 7. Bijlage 39 bij de plantoelichting_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 7. Bijlage 40 bij de plantoelichting_Webwinkels.pdf (25KB)
pdf 20160927 RIN bp partiële herziening Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016.pdf (730KB)
9
Bespreekstukken
10
Buurtsportcoach (VRA)
11
Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering van de gemeenteraad sluit zal hij kort de vergadering schorsen en de raad voorstellen aansluitend de vergadering te hervatten met gesloten deuren. Dit om de raad de notulen te laten vaststellen van de besloten raadsvergadering d.d. 10 november 2016.
Op 10 november 2016 vergaderde de gemeenteraad met gesloten deuren over het voorbereidingsbesluit supermarkten en grotere detailhandel én over het voorbereidingsbesluit geitenhouderijen. Bedoelde raadsbesluiten zijn in de week na 10 november gepubliceerd.
De notulen van een besloten raadsvergadering worden in een besloten vergadering van de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen en de daarin weergegeven beraadslagingen. De notulen van een besloten vergadering liggen uitsluitend voor raadsleden ter inzage.
12
Vaststellen notulen besloten raadsvergadering d.d. 10 november 2016