link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 juli 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vastellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 15-5-2014
5
Ingekomen stukken
5.a
Benoemen commissieleden
5.b
Mededelingen
5.c
Postlijst
6
Hamerstukken
6.a
Vaststellen uitvoering geurverordening
7
Vaststellen uitstel 2e subsidiekorting Kunstlokaal
8
Bespreekstukken
8.a
Vaststellen Verordening Leerlingenvervoer
9
Vaststellen bestemmingsplan Oldert 2, Bakel
10
Vaststellen bestemmingsplan Golfbaan
11
Vaststellen herziening diverse bestemmingsplannen
11.a
BP Stedelijk gebied, april 2014
11.b
BP Buitengebied, april 2014
11.c
BP De Rooije Asch Handel
pdf 20141006 Adviesnota Raad vaststelling Bestemmingsplan Rooije Asch 2013.pdf (102KB)
pdf Bestemmingsplan Rooije Asch Raadsbesluit.pdf (13KB)
pdf Bestemmingsplan Rooije Asch Verbeelding 2014-06-18 NL.IMRO.1652.deRooyeAsch2012-ON01.pdf (141KB)
pdf Bestemmingsplan Rooije Asch Bijlage I nota van zienswijzen.pdf (1.1MB)
pdf Bestemmingsplan Rooije Asch Bijlage II nota van ambtshalve aanpassingen.pdf (13KB)
pdf de Rooye Asch 2013_Planregels.pdf (2.7MB)
pdf Aangepaste Planregels artikel 3.pdf (9KB)
pdf de Rooye Asch 2013_Toelichting.pdf (9.3MB)
pdf de Rooye Asch 2013_Toelichting_Bijlagen.pdf (33.5MB)
pdf Exploitatieplan Rooije Asch 1199.1-EP5 met bijlagen.pdf (1.5MB)
pdf Exploitatieplan Rooije Asch inbrengwaarden 1199.1-T2 met bijlagen.pdf (1.8MB)
pdf mededeling vve.pdf (594KB)
pdf Notitie update qs flora en fauna Rooije Asch Handel.pdf (5.4MB)
pdf 2.1 zienswijze Biemans.pdf (736KB)
pdf 2.2 zienswijze voets aanvulling zienswijze deel 2.pdf (3MB)
pdf 2.2 zienswijze voets aanvulling zienswijze.pdf (216KB)
pdf 2.2 zienswijze voets.pdf (21KB)
pdf 2.3 zienswijze Van de Ven-Peters aanvulling.pdf (42KB)
pdf 2.3 zienswijze vd Ven peters brief.pdf (2.8MB)
pdf 2.3 zienswijze vd ven peters MER fax.pdf (75KB)
pdf 2.3 zienswijze vd Ven Peters MER.pdf (75KB)
pdf 2.4 zienswijze gh van dijk aanvulling.pdf (89KB)
pdf 2.4 zienswijze gh van dijk pro forma.pdf (43KB)
pdf 2.5 zienswijze vve rooye asch aanvulling.pdf (18.3MB)
pdf 2.5 zienswijze vve rooye asch.pdf (5.7MB)
pdf 2.6 zienswijze ven louw kuipers.pdf (239KB)
pdf 2.7 zienswijze van Dijk Verrijken.pdf (60KB)
pdf 2.8 zienswijze van dijk pro forma te laat.pdf (118KB)
pdf 20140702 NL IMRO 1652 deRooyeAsch2012-ON01.pdf (141KB)
11.d
BP Komweg-Kruiseind Gemert
11.e
BP Prinses Irenestraat Gemert
11.f
BP Laren 4-4a Milheeze
11.g
BP Uitbreiding Van Kessel Olie
12
Vaststellen visiedocument huishoudelijk afvalbeleid
13
Vaststellen jaarstukken 2013 en begrotingsnota
13.a
Begrotingsnota 2015
14
Vaststellen Nota bouwgrondexploitatie 2013 en 1e actualisatie bouwgrondexploitatie 2014
15
Vaststellen 1e kwartaalrapportage 2014
16
Trendnota 2013 t/m 2018
17
Sluiting