link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 maart 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: Eerste vergadering gemeenteraad 2022-2026

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen
3
Toespraak voorzitter
4
Be├źdiging raadsleden
Op basis van de verkiezingsuitslag zijn 23 raadsleden gekozen en benoemd.

In zijn vergadering op dinsdag 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de 23 raadsleden geen belemmeringen naar voren zijn gekomen voor het raadslidmaatschap en daarmee de raadsleden toegelaten.

Evenwel, voordat de gekozen, benoemde en toegelaten raadsleden met hun werkzaamheden kunnen starten moeten zij in de raadsvergadering, in handen van de voorzitter, de eed afleggen, of verklaring en belofte afleggen.

De voorzitter spreekt daartoe de in de Gemeentewet voorgeschreven tekst eenmaal uit, waarop de raadsleden een voor een de eed afleggen respectievelijk de verklaring en belofte uitspreken. De voorzitter zal daarbij elk raadslid afzonderlijk oproepen, in alfabetische volgorde van de achternaam.
5
Sluiting