link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 1-10-2019 en 7-11-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
4e financiële rapportage (Hamerstuk / De Ruiter)
7
2e actualisatie bouwgrond exploitatie 2019 (Hamerstuk / De Ruiter)
8
MRE werkprogramma en begrotingswijziging 2020 (Hamerstuk / De Ruiter)
9
Aansluiten bij de werkgeversvereniging diverse Gemeenschappelijk regelingen in het kader van de WNRA (Hamerstuk - Van Veen)
10
Actualiseren monumentenverordening (Hamerstuk / Van Extel- Van Katwijk)
11
Vaststellen plan openbare verlichting (Hamerstuk / Van Extel- Van Katwijk)
12
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (Hamerstuk / Steeghs)
13
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (Hamerstuk / Steegs)
14
Grondprijzen 2020 (Bespreekstuk / De Ruiter)
15
Vaststellen belasting- en legesverordeningen (Bespreekstuk / De Ruiter)
In de legesverordening 2020 (nr.7) die is behandeld in de commissie Financiën en Bestuur van 19 november 2019 is een fout geconstateerd.
Bij het onderdeel 3.1.4 is niet uitgegaan van de geamendeerde verordening van 2019. Deze mutatie heeft geen consequenties voor de vastgestelde begroting 2020.


16
Motie aanschaf surveillancewagen
17
Motie voorkomen overlast evenementen 2020
18
Sluiting