link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
\- verzoek van het raadslid Vos om gebruik te kunnen maken van het mondeling vragenrecht\.
4
Vaststellen besluitenlijst en notulen van de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2021
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
De voorzitter van uw raad deelt mede dat hij van het raadslid Relou op 13 juli jl. een mail heeft ontvangen waarmee het raadslid Relou haar ontslag aankondigt.
5.b
Postlijst
5.c
Termijnplanning
5.d
Lijst met toezeggingen
5.e
Voortgang moties
6
Toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse vacature (Bespreekstuk - gemeenteraad)
7
Benoemen raadscommissieleden CDA en D66 (bij acclamatie - raad)
7.a
Verordening herbenoeming burgemeester
8
Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 (Hamerstuk - portefeuillehouder Van Veen)
9
Instemmen wijziging GR Veiligheidsregio BZO (Hamerstuk - portefeuillehouder Van Veen)
10
Vaststellen verordening BIZ Smartpark (Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
11
Vaststellen 3e financiële rapportage 2021(Hamerstuk - portefeuillehouder Claassen)
12
De Fuse
13
Vaststellen Ontwikkeling ambtelijke organisatie (Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Veen)
14
Vaststellen Paraplu BP Tijdelijke huisvesting werknemers e.a. (Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Zeeland)
15
Vaststellen BP Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021 (Bespreekstuk - portefeuillehouder Van Zeeland)
pdf Adviesnota vaststellen BP Buitengebied, januari 2021.docx (61KB)
pdf Raadsbesluit Vaststellen BP Buitengebied, januari 2021.docx (30KB)
pdf BIJLAGE I NOTA VAN ZIENSWIJZEN.docx (777KB)
pdf BIJLAGE II NOTA AMBTSHALVE WIJZIGINGEN.docx (23KB)
pdf Hollevoort1-Bakel-il-2020-v2 akoestisch onderzoek (geanonimiseerd).pdf (14.2MB)
pdf Zienswijze 1 bij Kapelweg (geanonimiseerd).pdf (850KB)
pdf Zienswijze 2 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (1.5MB)
pdf Zienswijze 3.1 bij Hollevoort 1 (proforma) (geanonimiseerd).pdf (1.1MB)
pdf Zienswijze 3.2 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (2.6MB)
pdf Zienswijze 4 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (2.8MB)
pdf Zienswijze 5 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (3.5MB)
pdf Zienswijze 6 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (291KB)
pdf Deel 1 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (7.2MB)
pdf Deel 2 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (1.7MB)
pdf Deel 3 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (5.5MB)
pdf Deel 4 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (5.1MB)
pdf Deel 5 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (7.3MB)
pdf Deel 6 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (355KB)
pdf Deel 7 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (7.3MB)
pdf Deel 8 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (4.9MB)
pdf Deel 9 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (7.3MB)
pdf Deel 10 BP GB Buitengebied herziening januari 2021.pdf (3.2MB)
pdf Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021_ontwerp_1_Bijlagen bij regels.pdf (34.9MB)
pdf Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021_ontwerp_1_Regels.pdf (1.6MB)
pdf Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021_ontwerp_1_Toelichting.pdf (15.3MB)
pdf 20210907 verslag Technisch Beraad 7 september 2021.pdf (162KB)
pdf 20210920 Vraag raadslid Coopmans inzake BP wijziging Hollevoort 1.docx (18KB)
pdf 20210929 collegereactie op vragen Coopmans BP wijziging Hollevoort 1.docx (18KB)
pdf 20210928 vragen Coopmans over BP buitengebied herziening januari 2021 mbt handhaving Hollevoort.docx (17KB)
pdf 20210921 Vraag raadslid Hoevenaars inzake locaties Venraysedijk en Hollevoort, BP buitengebied, herz januari 2021.docx (45KB)
pdf 20211004 collegereactie mbt vragen Hoevenaars over locatie Venraysedijk 53.docx (18KB)
pdf 20210929 collegereactie op vragen raadslid Hoevenaars mbt locatie Hollevoort.docx (20KB)
pdf 20210924 Vragen raadslid Coopmans mbt Hollevoort en bevoegdheid college.docx (18KB)
pdf 20211004 vervolgvraag Coopmans handhaving en gedogen Hollevoort.docx (18KB)
pdf 20210928 reactie college op vragen Coopmans mbt bestemmingsplan buitengebied herziening januari 2021, handhaving.docx (17KB)
pdf 20210929 collegereactie op vragen Coopmans mbt Hollevoort en bevoegdheid college.docx (18KB)
pdf 20210929 collegereactie bijlage mbt vraag Coopmans ambtelijk advies 2.pdf (112KB)
pdf 20210929 collegereactie bijlage mbt vraag Coopmans ambtelijk advies 1 20190930.pdf (86KB)
pdf 20210927 vragen raadslid Vroomans over Hollevoort.pdf (820KB)
pdf 20210929 collegereactie op vragen Vroomans mbt Hollevoort - BP buitengebied herziening januari 2021.docx (64KB)
pdf 20210921 Vraag raadslid Bankers inzake BP wijziging Hollevoort 1.pdf (35KB)
pdf memo beantwoording toezeggingen.pdf (346KB)
overig Bijlage bij toezegging 2 en 3 A1.PDF (151KB)
overig Bijlage bij toezegging 2 en 3 A-resultaten.PDF (50KB)
overig bijlage bij toezegging 2 en 3 B1.PDF (163KB)
overig bijlage bij toezegging 2 en 3 B2.PDF (3.8MB)
overig Bijlage bij toezegging 2 en 3 B-resultaten.PDF (51KB)
pdf Bijlage bij toezegging 2 en 3 metingHollevoort-Bakel.pdf (3KB)
pdf Bijlage bij toezegging 4 ambtelijk advies 1 20190930 Verslag Transitieteam Buitengebied (anoniem).pdf (86KB)
pdf Bijlage bij toezegging 4 Ambtelijk advies 2 collegevoorstel.pdf (112KB)
pdf Bijlage bij toezegging 4 notulen raadsvergadering 15 december 2010 def.pdf (300KB)
pdf Bijlage bij toezegging 4 Technisch beraad Verslag 25 november 2010 incl. beantwoording.pdf (97KB)
pdf 20211006 collegereactie op vervolgvraag Coopmans handhaving en gedogen Hollevoort.docx (18KB)
pdf 20211006 aanvulling zienswijze anoniem.pdf (193KB)
pdf 20211006 Aanvullend collegebesluit mbt advies zienswijze Hollevoort 1 in Bakel.pdf (59KB)
pdf 20211007 Amendement CDA - Hollevoort 1 def.doc (89KB)
16
Motie Prioriteren herinrichting burg. de Bekkerlaan
17
Motie Testen voor Toegang
18
Motie Steunfonds
19
Motie Bevolkingsonderzoek
20
Motie Peilen ervaringen jongeren
21
Motie Uitvoeren Woonvisie
22
Sluiting