link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 april 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.F.A. van Diessen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 10 maart 2016 en de buitengewone raadsvergadering van 14 maart 2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
Hamerstukken
7
1e financiƫle rapportage 2016
8
Bespreekstukken
9
Rekenkamercommissie: benoemen externe leden
10
Bepalen inzet verbetering bereikbaarheid Gemert-Bakel
11
Overdracht N616
12
BP Doonheide ongenummerd (2 kavels)
13
BP Buitengebied Januari 2016
pdf Adviesnota Vaststelling bp buitengebied herziening januari 2016.pdf (332KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling bp buitengebied herziening januari 2016.doc (197KB)
pdf 20160329 verslag technisch beraad.docx (264KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (466KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (435KB)
pdf Dakworm 3-5, Bakel - Kusters.pdf (140KB)
pdf Dakworm 3-5, Bakel - RRP.pdf (2.7MB)
pdf Dakworm 3-5, Bakel - Strijbosch.pdf (3.1MB)
pdf Dakworm 3-5, Bakel - van Dooren.pdf (1.1MB)
pdf Grotelseheide 1a Bakel - Anoniem.pdf (107KB)
pdf Diversen - Provincie NB.pdf (79KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_rb1.pdf (2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_rb2.pdf (4.3MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_rb3.pdf (66KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_rb4.pdf (1.8MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_rb5.pdf (747KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb1.pdf (2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb2.pdf (1.2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb3.pdf (1.1MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb4.pdf (9.7MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb5.pdf (229KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb6.pdf (161KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb7.pdf (250KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb8.pdf (30KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb9.pdf (101KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb10.pdf (972KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb11.pdf (197KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb12.pdf (123KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb13.pdf (1.8MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb14.pdf (706KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb15.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb16.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb17.pdf (1.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb18.pdf (421KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb19.pdf (4.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb20.pdf (1.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb21.pdf (2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb22.pdf (2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb23.pdf (763KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb24.pdf (491KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb25.pdf (309KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb26.pdf (511KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb27.pdf (134KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb28.pdf (125KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb29.pdf (66KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb30.pdf (3MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb31.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb32.pdf (755KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb33.pdf (5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb34.pdf (374KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb35.pdf (1.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb36.pdf (1.7MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb37.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb38.pdf (1.6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb39.pdf (97KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb40.pdf (4.6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb41.pdf (971KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb42.pdf (1.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb43.pdf (4.6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb44.pdf (2.1MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb45.pdf (8KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb46.pdf (456KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01_tb47.pdf (770KB)
pdf t_NL.IMRO.1652.Buitengebied012016-ON01.pdf (1.5MB)
pdf validatie.pdf (87KB)
pdf Dakworm zienswijze provincine onjuist.docx (190KB)
14
Sluiting