link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 mei 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (31.4MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vastellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen notulen 13 maart en besluitenlijst 25 en 27 maart 2014
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Brief burgemeester inzake integriteitsagenda
6
Hamerstukken
6.a
Vaststellen beheerplan sport 2014-2029
6.b
Vervaning / aanschaf auto's
7
Bespreekstukken
7.a
Vaststellen bestemmingsplan golfbaan
7.b
Coalitieakkoord 2014-2018 Samen Verantwoordelijk
7.c
Benoemen wethouders
7.d
Toelaten en beëdiging raadsleden in vacatures a.g.v. wethouderbenoemingen
7.e
Rapportage ad hoc commissie geloofsbrieven
7.f
Diverse benoemingen raad
8
Sluiting