link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 juni 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2017
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
HAMERSTUKKEN
7
Vaststellen zienswijze op ontwerpbegroting:
7.a
GGD
7.b
ODZOB
7.c
VRBZO
7.d
Blink
7.e
MRE
8
Vaststellen bouwkrediet voor verhuizing st. Ceigoed en verbetering gebouw de Eendracht
9
Toestemming verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Blink
10
Vaststellen nota parkeernormen Gemert-Bakel 2017
11
BESPREEKSTUKKEN
12
Vaststellen visie Veerkrachtig Bestuur
Wijzigingen t.o.v. de versie uit de commissie van 10-5-2017:
1. De visie is op 10 mei 2017 besproken in de commissie AFV. Hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
- Alinea toevoegen over gezondheid en zorg. Dat is gebeurd op een nieuwe pagina 27.
- Opmerkingen over gezonde financiën, goed voorzieningenniveau en regionale samenwerking (lokaal wat kan, regionaal wat moet) zijn al opgenomen in de visie.
- Netwerkkaart is aangepast: Gemert-Bakel – Laarbeek lichte GR is toegevoegd.
2. Met de zes Peelgemeenten zijn afspraken gemaakt om een gezamenlijke tekst over regionale samenwerking op te stellen. Deze gezamenlijke tekst is opgenomen in de begeleidende brief aan de Provincie.
De netwerkkaart bevat nog 2 fouten: Atlant moet Senzer zijn en AB/DB de Ruiter en Bevers klopt niet. De aangepaste versie van deze kaart komt maandag. Hier werkt nl. een extern opmaakbureau aan.
13
Vaststellen zienswijze op ontwerpbegroting GR Peelgemeenten
14
Vaststellen aanpak m.b.t aanleg 3e kunstgrasveld HC Gemert
15
Vaststellen toetskader kavelsplitsing
16
Vaststellen zienswijze op concept ondernemingsplan Senzer
17
Vaststellen Kadernota GGD 2018
18
Bekrachtigen inzet Gemert-Bakel voorkeursalternatief N279
19
Sluiting