link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 12-12-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Verordening op de ambtelijke bijstand (Hamerstuk - FVO / griffie)
7
Verordening rechtspositieregeling raads- en commissieleden 2019 (Hamerstuk - FVO / griffie)
8
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de (plv.) griffier (Hamerstuk - werkgeverscommissie uit de raad)
9
Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer (Hamerstuk - Steeghs)
10
Van Hamerstuk naar bespreekstuk - omgenummerd naar agendapunt 16
11
Benoemen commissielid VVD (Bespreekstuk - griffie)
12
Masterplan Kasteel Gemert van BL Huisvesting (Bespreekstuk - De Ruiter)
13
Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan (her-)ontwikkeling centrum Bakel (Bespreekstuk - Van Dijk)
14
BP Buitengebied, herz april 2019 incl. addendum stikstofdepositie (Bespreekstuk - Van Extel-Van Katwijk)
15
BP Stedelijke gebieden, herz april 2019 Groeskuilenstraat incl. addendum stikstofdepositie (Bespreekstuk - Van Extel-Van Katwijk)
overig Agenda punt 15.mp3 (12.1MB)
pdf 1. Adviesnota BP stedelijk gebied apr 2019 AANGEVULD MET ADDENDUM.docx (75KB)
pdf 2. Raadsbesluit BP stedelijk gebied apr 2019 AANGEVULD MET ADDENDUM.doc (48KB)
pdf 3. Bijlage I Nota van zienswijzen.docx (76KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Lijst van bedrijfsactiviteiten.pdf (95KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk LIP.docx (263KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk. Gemert_Bodemonderzoek.pdf (12.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Archeologisch onderzoek.pdf (4.3MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Bodemonderzoek.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Ecologisch onderzoek.pdf (154KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._PvE archeologie.pdf (2.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._ROB.pdf (6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Watertoets.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Leije_Aerius verkeer.pdf (402KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Leije_Selectiebesluit archeologie.pdf (199KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Leije_Water.pdf (7.6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP-ON01_Leije_Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP-ON01_Leije_Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP-ON01_Leije_ROB.pdf (1.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Archeologie.pdf (28KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Breuken.pdf (197KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_ROB.pdf (1.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverleg waterschap_anoniem.docx (23KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Water.pdf (64KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf 4. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen_AANGEVULD MET ADDENDUM.doc (50KB)
pdf 4. BIJLAGE II_1. AERIUS calculator -aanlegfase.pdf (606KB)
pdf 4. BIJLAGE II_2. AERIUS calculator - gebruikfase.pdf (560KB)
pdf 4. BIJLAGE II_3. Rapport stikstofdepositie Groeskuilenstraat ong Gemert.pdf (680KB)
pdf 4. BIJLAGE II_4. Adviesrapport stikstof Groeskuilenstraat Gemert.pdf (83KB)
pdf 5. Ontwerp BP_planregels.doc (740KB)
pdf 5. Ontwerp BP_inhoudsopgave bijlagen.docx (21KB)
pdf 5. Ontwerp BP_plantoelichting.doc (2.1MB)
pdf 5. Ontwerp BP_verbeelding.pdf (529KB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 1_anoniem.pdf (3MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 2_anoniem.pdf (574KB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 3_anoniem.pdf (2.9MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 4_anoniem.pdf (3MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 5_anoniem.pdf (1.5MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 6_anoniem.pdf (7MB)
pdf Verslag technisch beraad 11 juni 2019_Totaal.docx (900KB)
16
Kredietvotering renovatie Sporthal Molenbroek (Hamerstuk - van Dijk)
17
Motie Wateroverlast
18
Sluiting