link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en verslag van de gemeenteraadsvergadering van 10-12-2020
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
5.d
Voortgang moties
6
Machtigingsbesluit uitvoering wkbp (Hamerstuk - Van Dijk)
7
Vaststellen 1e begrotingswijziging 2021 vanwege motie synthese klas en motie processen interne organisatie (Hamerstuk- Van Dijk)
8
Vaststellen zienswijze op werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven (Hamerstuk - Van Veen)
9
Vaststellen wijzigingsverordening hondenbelasting 2021 (Hamerstuk - Van Dijk)
10
Vaststellen verordening beslistermijn schuldhulpverlening (Hamerstuk - Steeghs)
11
UITGESTELD: Beëdigen voorzitter gezamenlijke Rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek (Voorzitter gemeenteraad)
12
Benoemen wethouder en beëdigen wethouder (Bespreekstuk - gemeenteraad)
13
Toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse vacature (Bespreekstuk - gemeenteraad)
14
Vaststellen 2e begrotingswijziging 2021 tbv haalbaarheidsonderzoek ontwikkelscenario’s Bakelse Plassen (Bespreekstuk - Van Dijk)
15
Vaststellen 3e begrotingswijziging 2021 tbv aanvullende financiering herinrichting 1e fase Sint Wilbertsplein Bakel (Bespreekstuk - Van Dijk)
16
Vaststellen nota grondprijzen 2021 (Bespreekstuk - Van Dijk)
17
Beslissen op bezwaar wijziging verkeerskundige bebouwde komgrens Leeuwerikweg in De Mortel (Bespreekstuk - Van Dijk)
18
Motie : solitaire recreatiewoningen
19
Motie : Rooije Hoefsedijk 41
20
Sluiting