link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: Na overleg met de fractievoorzitters heeft de raadsvoorzitter burgemeester Van Veen besloten tot aanpassen van de raadsvergadering. De stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in Zuidoost-Brabant geeft aanleiding tot deze maatregelen.

Alleen hamerstukken
Voorgesteld wordt de raadsvergadering op19 maart om 20.00 uur te laten plaatsvinden, echter met op de agenda uitsluitend de raadsvoorstellen waarvan de raadscommissies geadviseerd hebben dat uw raad bij hamerslag tot besluitvorming komt. Behandeling van de overige punten en voorstellen wordt verdaagd tot de eerstvolgende raadsvergadering.

Benoemen en beëdigen voorzitter Rekenkamercommissie
Bij dit voorstel is gestuurd op parallelle behandeling door de gemeenteraad van Laarbeek en uw raad. De wens is ook dit voorstel te behandelen op 19 maart. De raad van Laarbeek heeft evenwel nog geen besluit genomen m.b.t. zijn vergadering op 19 maart en het al dan niet behandelen van dit voorstel.

Tussentijdse vacature:
Het raadslid Giebels heeft per 1 april ontslag genomen. In verband daarmee ontstaat een tussentijdse vacature in uw raad. De Gemeentewet bepaalt dat een raadslid dat ontslag neemt in functie blijft totdat in zijn opvolging is voorzien. De geloofsbrieven van de opvolger zullen in de raadsvergadering op 16 april 2020 onderzocht worden, waarna toelating kan volgen. Mocht tot een extra raadsvergadering besloten worden tussen 1 en 16 april, zal deze raadsvergadering aanvangen met het zojuist genoemde onderzoek van geloofsbrieven.
Voor het afscheid van de heer Giebels geldt hetzelfde. Hiervoor zal aandacht zijn bij de raadsvergadering op 16 april, of wanneer de raad eerder extra vergadert bij die extra vergadering.

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020 en kennisnemen van het verslag
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Krediet aanschaf surveillance auto (Hamerstuk - Van Veen)
7
Verklaring van geen bedenkingen weigeren geitenstal Muizenhol 1 (Hamerstuk - Van Extel -Van Katwijk)
8
Komgrens wijziging de Mortel en Handel (Hamerstuk - Van Extel - Van Katwijk)
9
BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2019 (Hamerstuk - Van Extel-Van Katwijk)
pdf Bijlage 1 Adviesnota BP Stedelijke gebieden okt 2019.pdf (128KB)
pdf Bijlage 1 Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden okt 2019.doc (51KB)
pdf Bijlage 2 Bijlage I Nota van zienswijzen.docx (274KB)
pdf Bijlage 2a_Zienswijze 1.pdf (276KB)
pdf Bijlage 2b_Zienswijze 2.pdf (67KB)
pdf Bijlage 2b_Zienswijze 3.pdf (217KB)
pdf Bijlage 3 Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (82KB)
pdf Bijlage 3a_AERIUS Dr Douvenstraat.pdf (645KB)
pdf Bijlage 3b_AERIUS aanlegfase Oost-Om.pdf (553KB)
pdf Bijlage 3c_AERIUS gebruiksfase Oost-Om.pdf (1008KB)
pdf Bijlage 3d_AERIUS aanlegfase Pandelaar 14-16.pdf (526KB)
pdf Bijlage 3e_AERIUS gebruiksfase Pandelaar 14-16.pdf (494KB)
pdf Bijlage 3f_AERIUS Pandleaar 14-16_odzob.docx (151KB)
pdf Bijlage 3g_AERIUS Pandleaar 14-16_Voortoets stikstof.pdf (1.3MB)
pdf Bijlage 3h_AERIUS aanlegfase Weesijs 8.pdf (515KB)
pdf Bijlage 3i_AERIUS gebruiksfase Weesijs 8.pdf (493KB)
pdf Bijlage 3j_AERIUS IJzerzijp.pdf (478KB)
pdf Bijlage 3k_AERIUS Doonheide.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 4a_Ontwerp BP_verbeelding.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 4b_Ontwerp BP_plantoelichting.doc (3.7MB)
pdf Bijlage 4c_Ontwerp BP_planregels.doc (1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage 3_Kruimel 3.pdf (21KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_ Archeologie.pdf (3.7MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_ Bodem.pdf (3.3MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_Akoestiek.pdf (5.2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_Boorgegevens.pdf (134KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_Inrichtingsplan.pdf (789KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_MER.pdf (1.4MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Dr Douvenstraat_ROB.pdf (9.9MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Pandelaar 14-16_Bodem 1.pdf (2.4MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Pandelaar 14-16_Bodem 2.pdf (1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Pandelaar 14-16_LIP.pdf (928KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Pandelaar 14-16_Ontwerp.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Pandelaar 14-16_ROB.pdf (2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_ Pandelaar 14-16_Wet NB.pdf (2.4MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Archeologie.pdf (28KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_BKP CENTRUM GEMERT.pdf (19.3MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_BKP Wolfsveld.pdf (859KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Breuken.pdf (197KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_De Douvenstraat_Natuur.pdf (515KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_Akoestiek.pdf (716KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_Bodem.pdf (2.1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_FF.pdf (403KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_Geur.pdf (4.6MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_Inrichtingsschets.pdf (1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_LIP.pdf (1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Doonheide_ROB.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Dr Douvenstraat_LIP.pdf (789KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Gereedschapskist.pdf (12.5MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_IJzerzijp ong_ROB.pdf (1.5MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Kruimel 1.pdf (5.1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Kruimel 2.pdf (25KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Lijst activiteiten 1.pdf (95KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Lijst activiteiten 2.pdf (43KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Notitie NB.pdf (2.4MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Archeologie.pdf (5.8MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Bodem 1.pdf (6.3MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Bodem 2.pdf (4.7MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Maters.pdf (718KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_MER.pdf (341KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Mileucat.pdf (257KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_ROB.pdf (3.1MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Vleermuizen.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Water.pdf (3.7MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Oost-Om_Wnb.pdf (4.9MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_vooroverleg Provincie.pdf (94KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_vooroverleg waterschap.pdf (76KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Water.pdf (64KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_bijlage_Watertakenplan.pdf (12.9MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen.docx (22KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Watertaken.pdf (313KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Weerijs 8_Bodem.pdf (13.3MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Weerijs 8_MER.pdf (152KB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Weerijs 8_ROB.pdf (2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Weerijs 8_Wet NB.pdf (4.8MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 4d_Ontwerp BP_overzicht bijlagen_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2019.pdf (592KB)
pdf 20200217 Verslag technisch beraad.docx (478KB)
10
Verordening individuele inkomenstoeslag (Hamerstuk - Steeghs)
11
Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2020 GR Peelgemeenten (Hamerstuk - Steeghs)
12
Zienswijze op de herstelbegroting 2020 Senzer (Hamerstuk - Steeghs)
13
Kadernota GGD (Hamerstuk - Steeghs)
14
Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2020 GGD (Hamerstuk - Steeghs)
15
Herbenoeming lid Rekenkamercommissie (gemeenteraad - regiegroep rekenkamer)
16
Benoemen extern lid tevens voorzitter gezamenlijke Rekenkamercommissie (gemeenteraad - regiegroep rekenkamer)
17
Benoemen twee raadscommissieleden (gemeenteraad - fractie VVD) VOORDRACHT VERPLAATST NAAR EERSTVOLGENDE RAADSVERGADERING
18
Zienswijze op kadernota BSOB (Bespreekstuk - De Ruiter)
19
Begrotingswijziging vanwege overdracht woonwagens (Bespreekstuk - De Ruiter)
20
Sluiting