link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 mei 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: De raadsleden van de fractie Lokale Realisten / D66 en de raadsleden van de fractie Sociaal Gemert-Bakel hebben de burgemeester verzocht een extra raadsvergadering uit te schrijven, voor dinsdag 26 mei 2020, om 20.00 uur.
De raad vergadert over de volksgezondheid in de gemeente Gemert-Bakel in het perspectief van de corona pandemie, de besmetting op nertsenbedrijven in het bijzonder. Het debat zal zich met name kunnen richten op de vraag of de besmetting op nertsenbedrijven lokaal aanleiding geeft tot andere c.q. eerdere maatregelen dan getroffen zijn en vanuit regio, provincie of rijk getroffen worden.

1
Mogelijkheid tot inspreken over het geagendeerde onderwerp
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Debat over de volksgezondheid in de gemeente Gemert-Bakel in het perspectief van de corona pandemie, de besmetting op nertsenbedrijven in het bijzonder
3.a
Beeldvorming: horen van dierenarts H. Koenen en beantwoording raadsvragen door het college
3.b
Opinievorming: debat van de raadsfacties
3.c
Afronding: afronding van het gevoerde debat, desgewenst politieke standpuntbepaling en/of doen van oproep of uitspraak
4
Sluiting