link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 juni 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (16.6MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijsten en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 30-4-2015
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
6
HAMERSTUKKEN
6.a
(Zienswijze) Blink
7
Voorstel aanpassing legesvordering
8
Beeldkwaliteit De Rooije Asch
9
(Zienswijze) Kadernota 2016-2020 en ontwerpbegroting GGD 2016
10
Ambulancezorg positionering RAV
11
BESPREEKSTUKKEN
11.a
Aangepast raadsvoorstel 1e financiële bijstelling
12
Initiatiefvoorstel Lokale Realisten over lokaal openbaar vervoer
13
(Zienswijze) Beleidsplan 2015-2019 en ontwerpbegroting 2016 VRBZO
14
(Zienswijze) Begroting MRE 2016
15
Groenambitie en kaders bomenbeleid
16
Sluiting