link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 26-9-2018
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Benoemen commissielid Dorpspartij en commissielid CDA (Hamerstuk/ Griffie)
7
Vaststellen verordening werkgeverscommissie 2018 (Hamerstuk / Griffie)
8
Inkoopstrategie schoonmaakdiensten (Hamerstuk/ De Ruiter)
9
Vaststellen van het collegestandpunt ten aanzien van de ontwikkellocaties Kasteelplan Kasteel van Gemert (Bespreekstuk/ De Ruiter)
10
Begroting 2019 (zie behandelvoorstel)
overig 10-01 Begroting 1e termijn CDA_audio.mp3 (26.8MB)
overig 10-02 Begroting 1e termijn LR-D66_audio.mp3 (23.4MB)
overig 10-03 Begroting 1e termijn DP_audio.mp3 (26.9MB)
overig 10-04 Begroting 1e termijn SP_audio.mp3 (19.8MB)
overig 10-05 Begroting 1e termijn VVD_audio.mp3 (20.5MB)
overig 10-06 Begroting Reactie College De Ruiter_audio.mp3 (19.5MB)
overig 10-07 Begrotingreactie College van Extel_audio.mp3 (15.9MB)
overig 10-08 Begrotingreactie College Steeghs_audio.mp3 (49.4MB)
overig 10-09 Begrotingreactie College van Dijk_audio.mp3 (7MB)
overig 10-10 Begroting 2e termijn CDA_audio.mp3 (3.3MB)
overig 10-11 Begroting 2e termijn LR-D66_audio.mp3 (7.1MB)
overig 10-12 Begroting 2e termijn DP_audio.mp3 (13.5MB)
overig 10-13 Begroting 2e termijn SP_audio.mp3 (3.9MB)
overig 10-13 Begroting 2e termijn VVD_audio.mp3 (20.8MB)
overig 10-14 Begroting 2e termijn College_audio.mp3 (4.9MB)
overig 10-15 Begroting Stemmingen_audio.mp3 (4.5MB)
pdf 20181108 Voorstel vergaderorde gemeenteraad 8 november 2018.docx (279KB)
pdf Adviesnota begroting 2019.docx (391KB)
pdf Raadsbesluit begroting 2019-2022.docx (189KB)
pdf Bijlage 1 Programmabegroting 2019.pdf (2.9MB)
pdf Bijlage 2 Detailbegroting 2019.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 3 Overzicht oplossingen Sociale Domein en begroting breed.pdf (269KB)
pdf 20181108 Amendement 1 Gymvervoer Jenaplanschool LR&D66 (ingetrokken).doc (307KB)
pdf 20181108 Amendement 2 Schoolmaatschappelijk werk LR&D66 (ingetrokken).doc (205KB)
pdf 20181108 Amendement 3 Bijstelling bezuinigingen op alcoholpreventie VVD-LR&D66-SP (verworpen).docx (391KB)
pdf 20181108 Amendement 4 Bijstelling bezuinigingen op preventietaken LEVgroep VVD-LR&D66-SP (verworpen).docx (455KB)
pdf 20181108 Amendement 5 Bijstelling bezuinigingen op Schoolmaatschappelijk werk VVD-LR&D66-SP (verworpen).docx (324KB)
pdf 20181108 Amendement 6 Bijstelling bezuinigingen op gymvervoer Jenaplanschool De Pandelaar VVD-LR&D66-SP (verworpen).docx (324KB)
pdf 20181108 Motie 1 LEV-groep CDA (ingetrokken).doc (316KB)
pdf 20181108 Motie 2 inkoop Peel CDA (ingetrokken).doc (318KB)
pdf 20181108 Motie 3 Golfbaan Stippelberg DP CDA LR&D66 VVD SP (aangenomen).docx (414KB)
11
Hoorplicht raad N279
12
Sluiting