link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 14-12-2017
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Benoemen plaatsvervangend griffier
7
Hamerstukken
8
Wijzigen belastingverordeningen t.b.v. harmonisering BSOB
9
Advies aanwijzen Lokale Publieke Media-instelling
10
Bespreekstukken
11
Beheerplan wegen
12
Vaststellen OZB tarieven
13
Motie statiegeldalliantie CDA
14
Motie verbeterplan Jodenpeeldreef 2a
15
Sluiting