link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst met kennisname van het verslag van de gemeenteraadsvergadering op 1 februari
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
Voorbereidingskrediet zwembad
8
BP Paraplubestemmingsplan parkeren Gemert-Bakel
9
Begrotingswijziging GGD 2018 en Kadernota GGD 2019
10
Bespreekstukken
11
Verzoek gewijzigde redactie persoonsgebonden overgangsrecht Peeldijk 12a in Milheeze
12
BP Pastoor Attendorenstraat
pdf 1. Adviesnota BP Pastoor Attendorenstraat.docx (617KB)
pdf 2. Raadsbesluit BP Pastoor Attendorenstraat.doc (198KB)
pdf 3. Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (396KB)
pdf 4. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (350KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregel_Welstandszones_bijlage bij de regels.pdf (9.9MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels 01. Inrichtingsplan openbare ruimte.PDF (1.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels 02. Rapportage hemelwaterriolering Gemert Noord kopie.pdf (8.5MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels_Welstandsnota_bijlage bij de regels.pdf (2.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 01. Pastoor Attendorenstraat VO 25-07-2016.pdf (7.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 02. Invoergegevens en resultaten wegverkeerslawaai.pdf (46KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 03. Regionale Agenda Wonen.pdf (1.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 04. Beleid ten aanzien van water.pdf (64KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 05. Rapportage hemelwaterriolering Gemert Noord.pdf (8.5MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 06a Archeologisch onderzoek.pdf (2.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 06b Selectiebesluit.pdf (214KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 07 Quick scan natuurwaarden.pdf (1.6MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 09. Inrichtingsplan openbare ruimte.PDF (1.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 10 Totstandkoming stedenbouwkundig plan.pdf (24MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 11. Verbeelding Dubbelbestemming Archeologie.pdf (322KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 12. Vooroverlegreactie provincie.pdf (63KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 13. Vooroverlegreactie Waterschap.pdf (75KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 14 Begrip huishouden in relatie tot arbeidsmigranten.pdf (8KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 15. Handleiding archeologische beleidskaart.pdf (34KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 16. Watertakenplan.pdf (313KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 17. Jurisprudentie met betrekking tot webwinkels.pdf (25KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 18. Woonbehoefte Gemert-Bakel.pdf (4.8MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 19. Advies Bluswater en bereikbaarheid.pdf (123KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting 20_Breuken.pdf (197KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan overzicht bijlagen.docx (134KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan planregels.docx (927KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan plantoelichting.pdf (14.8MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding.pdf (249KB)
pdf Zienswijze 1_ Van Stiphout_ondertekend.pdf (65KB)
pdf Zienswijze 2_ Van den Boom en Ruitenbeek.pdf (666KB)
pdf RIN.pdf (483KB)
pdf Verslag technisch beraad.docx (834KB)
13
BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2017 (burg Wijtvlietlaan 2 Rips, Dorpstraat 43-45-45a-45b Bakel, Handelseweg 104 Handel, Hooieeuwsels ong. Bakel, Millekens ong Milheeze, Mr. Hertigstraat ong de Rips)
pdf 1. Adviesnota BP Stedelijke gebieden, okt 2017.docx (468KB)
pdf 2. Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden, okt 2017.doc (206KB)
pdf 3a. Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (353KB)
pdf 4. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (184KB)
pdf Verslag technisch beraad.docx (834KB)
pdf RIN.pdf (483KB)
pdf Herbegrenzing Handelseweg 104_akkoord provincie.pdf (11.8MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels_Burgmeester Wijtvlietlaan erfinrichtingsplan.pdf (855KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels_Millekens inrichtingsplan.pdf (2.9MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels_notitie omschrijving oude akkercomplexen.pdf (26.8MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels_Welstandsnota_bijlage bij de regels.pdf (2.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij planregels_Welstandszones_bijlage bij de regels.pdf (9.9MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_arbeidsmigranten.pdf (8KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Archeologie.pdf (28KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Breuken.pdf (197KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Burgmeester Wijtvlietlaan ROB.pdf (935KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Handelseweg bodemonderzoek.pdf (2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Handelseweg geluidsbelasting.pdf (3.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Handelseweg ROB.pdf (1.4MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Millekens Bodem.pdf (2.7MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Millekens PVE Archeologie PVE.pdf (1.9MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Millekens ROB.pdf (2.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Mr. Hertsigstraat_ Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek.pdf (4.8MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Mr. Hertsigstraat_Onderzoek industrielawaai_.pdf (22.9MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Mr. Hertsigstraat_Onderzoek wegverkeerslawaai.pdf (11.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Mr. Hertsigstraat_ROB.pdf (1.7MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Vooroverlegreactie.pdf (97KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Waterbeleid.pdf (64KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Watertaken.pdf (313KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan bijlage bij plantoelichting_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan planoelichting.doc (1.5MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan planregels.doc (1.2MB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - Burgemeester wijtvlietlaan.pdf (73KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - Dorpsstraat Bakel.pdf (61KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - Handelseweg 104.pdf (56KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - Hooieeuwsel.pdf (47KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - legenda.pdf (124KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - Millekens Milheeze.pdf (69KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan verbeelding - Mr Hertsigstraat De Rips.pdf (78KB)
pdf Ontwerp bestemmingsplan_overzicht bijlagen bij het bestemmingsplan.docx (190KB)
pdf Zienswijze 1 Mr. Hertsigstraat.msg - Fickweiler.pdf (377KB)
pdf Zienswijze 2_Mr. Hertsigstraat - Peeters.pdf (4MB)
pdf Zienswijze 3 Mr. Hertsigstraat.msg - Huvenaars.pdf (882KB)
pdf Zienswijze 4_Dorpsstraat - Van Ganzewinkel.pdf (1.2MB)
pdf Zienswijze 5_Handelseweg 104 J van Zeeland.pdf (1.8MB)
pdf Voor raad extra info van initiatiefnemer op zienswijze Handelseweg 104_1.docx (205KB)
pdf Voor raad extra info van initiatiefnemer op zienswijze Handelseweg 104_2.docx (128KB)
14
BP Auerschootseweg
15
Bomenverordening en bijdrageregeling met Groene Kaart
16
Evaluatie Blink en continuering in deelname Blink
17
Motie Mantelzorgondersteuning
18
Sluiting