link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 22-5-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Voorstel tot benoemen plv voorzitter commissie Ruimte en Mobiliteit (Hamerstuk / griffie)
7
Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
8
Zienswijze m.b.t. ontwerpbegroting ODZOB 2020 (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel- Van Katwijk)
9
Tussen-Evaluatie biblotheek (Hamerstuk / portefeuillehouder Steeghs)
10
BP Stedelijke gebieden, herziening april 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel - Van Katwijk) NIET BEHANDELD
pdf 1. Adviesnota vaststelling BP partiële herz Stedelijke gebieden, april 2019.docx (473KB)
pdf 2. Raadsbesluit vaststelling BPpartiële herziening Stedelijke gebieden, april 2019.doc (201KB)
pdf 3. Bijlage I Ambtshalve aanpassingen.doc (186KB)
pdf 4. Ontwerp BP_planregels.doc (1.1MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Groeskuilenstraat landschappelijk inpassing.docx (437KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Watertoets.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Lijst van bedrijfsactiviteiten.pdf (95KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Archeologie.pdf (28KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Breuken.pdf (197KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat landschappelijk inpassing.docx (437KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Actualiserend bodemonderzoek.pdf (12.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Archeologisch onderzoek.pdf (4.3MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Ecologisch onderzoek.pdf (154KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Programma van Eisen, archeologie.pdf (2.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_ROB.pdf (6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Verkennend bodemonderzoek.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Watertoets.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Aerius-berekening verkeer.pdf (402KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_ROB.pdf (1.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Selectiebesluit archeologie.pdf (199KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Water update Smartpark Gemert.pdf (7.6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverleg waterschap_anoniem.docx (395KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverlegreactie provincie_anoniem.pdf (73KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Water.pdf (64KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf 4. Ontwerp BP_inhoudsopgave bijlagen.docx (189KB)
pdf 4. Ontwerp BP_plantoelichting.doc (1.2MB)
pdf 4. Ontwerp BP_verbeelding.pdf (529KB)
pdf Verslag technisch beraad 11 juni 2019_Totaal.docx (775KB)
11
BP Stedelijke gebieden, herziening april 2019 - Groeskuilenstraat (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel - Van Katwijk) NIET BEHANDELD
pdf 1. Adviesnota vaststelling BP partiële herz Stedelijke gebieden, april 2019 Groeskuilenstraat.docx (499KB)
pdf 2. Raadsbesluit vaststelling BP partiële herz Stedelijke gebieden, april 2019 Groeskuilenstraat.doc (200KB)
pdf 3. Bijlage I Nota van zienswijzen.docx (489KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Groeskuilenstraat landschappelijk inpassing.docx (437KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Watertoets.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Lijst van bedrijfsactiviteiten.pdf (95KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Archeologie.pdf (28KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Breuken.pdf (197KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat landschappelijk inpassing.docx (437KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Actualiserend bodemonderzoek.pdf (12.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Archeologisch onderzoek.pdf (4.3MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Ecologisch onderzoek.pdf (154KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Programma van Eisen, archeologie.pdf (2.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_ROB.pdf (6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Verkennend bodemonderzoek.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Groeskuilenstraat ongen. Gemert_Watertoets.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Aerius-berekening verkeer.pdf (402KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_ROB.pdf (1.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Selectiebesluit archeologie.pdf (199KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_Water update Smartpark Gemert.pdf (7.6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverleg waterschap_anoniem.docx (395KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverlegreactie provincie_anoniem.pdf (73KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Water.pdf (64KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf 4. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (184KB)
pdf 5. Ontwerp BP_planregels.doc (1.1MB)
pdf 5. Ontwerp BP_inhoudsopgave bijlagen.docx (189KB)
pdf 5. Ontwerp BP_plantoelichting.doc (1.2MB)
pdf 5. Ontwerp BP_verbeelding.pdf (529KB)
pdf Verslag technisch beraad 11 juni 2019_Totaal.docx (775KB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 1_anoniem.pdf (3MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 2_anoniem.pdf (574KB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 3_anoniem.pdf (2.9MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 4_anoniem.pdf (3MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 5_anoniem.pdf (1.5MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 6_anoniem.pdf (7MB)
12
BP Buitengebied, herziening april 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel - Van Katwijk)NIET BEHANDELD
pdf Adviesnota Vaststelling BP Buitengebied, april 2019.docx (327KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling BP Buitengebied, april 2019.docx (203KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (836KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (184KB)
pdf De Greef, anoniem I.pdf (18.1MB)
pdf Greef, anoniem II.pdf (60KB)
pdf provincie, anoniem.pdf (82KB)
pdf Verslag technisch beraad 11 juni 2019_Totaal.docx (838KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_1_Handreiking Kwaliteitsverbetering.pdf (166KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_2_Zorgvuldige dialoog.pdf (186KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_3_BKP.pdf (5MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_4_Staat van Horecaact.pdf (60KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_5_Gereedschapskist.pdf (6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_6_Nota Parkeernormen 2017.pdf (2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_7_Boekelseweg 15 Inrichtingsplan.pdf (1.6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_8_Greef ong inrichtingplan.pdf (2.2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 1. Beleidskaders.pdf (169KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 2. Boekelseweg 15 Ruimtelijke onderbouwing.pdf (7.7MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 3. Boekelseweg 15 Inrichtingsplan.pdf (1.6MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 4. Greef ong Ruimtelijke onderbouwing.pdf (958KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 5. LIP Greef ong.pdf (2.2MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 6. RBV Dossier Greef ong.pdf (11KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 7. bodemonderzoek april 2018 Greef ong.pdf (1.9MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 8. bodemonderzoek juni 2017 Greef ong.pdf (586KB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 9. Flora en fauna Greef ong.pdf (6.8MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 10. Situatietekening Gagelweg 4.pdf (2.4MB)
pdf b_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01_Bijlage 11. Stippelbergseweg 55 brief beantwoording zienswijze.pdf (40KB)
pdf Boekelseweg 15.pdf (876KB)
pdf Gagelweg 4.pdf (68KB)
pdf Greef ong.pdf (89KB)
pdf Stippelbergseweg 55.pdf (92KB)
pdf NL.IMRO.1652.PM_Legenda.pdf (85KB)
pdf NL.IMRO.1652.PM.PDF (316KB)
pdf NL.IMRO.1652.PM_1 Boekelseweg 15 - Gemert.pdf (90KB)
pdf NL.IMRO.1652.PM_2 Greef ong - Milheeze.pdf (64KB)
pdf NL.IMRO.1652.PM_3 Gagelweg 4 - Handel.pdf (72KB)
pdf NL.IMRO.1652.PM_4 Stippelbergseweg 55m - De Mortel.pdf (46KB)
pdf r_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01.rtf (744KB)
pdf t_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01.docx (2.3MB)
pdf t_NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-ON01.pdf (1.4MB)
13
Toekomst zwembad Gemert (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Dijk)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13a Toekomst Zwembad 1e termijn CDA_audio.mp3 (7.3MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13b Toekomst Zwembad 1e termijn VVD_audio.mp3 (12.3MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13c Toekomst Zwembad 1e termijn SP_audio.mp3 (17.7MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13d Toekomst Zwembad 1e termijn DP_audio.mp3 (35.1MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13e Toekomst Zwembad 1e termijn LR-D66_audio.mp3 (12.9MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13f Toekomst Zwembad 1e termijn Reactie College Zwembad deel _audio_01.mp3 (27.6MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13f Toekomst Zwembad 1e termijn Reactie College Zwembad deel _audio02.mp3 (17.7MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13g Toekomst Zwembad 2e term CDA_audio.mp3 (3MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13h Toekomst Zwembad 2e term 1 CDA_audio.mp3 (3MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13i Toekomst Zwembad 2e term 2 VVD_audio.mp3 (4.5MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13j Toekomst Zwembad 2e term 3 SP_audio.mp3 (4.9MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13k Toekomst Zwembad 2e term 4 DP_audio.mp3 (10.3MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13l Toekomst Zwembad 2e term 5 LR-D66_audio.mp3 (6.8MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13m Toekomst Zwembad 2e term 6 college_audio.mp3 (10.2MB)
overig Raad Gemert-Bakel 2019-07-04 Punt 13n Toekomst Zwembad Stemming_audio.mp3 (13MB)
pdf Adviesnota aan de raad Zwembad Gemert.docx (497KB)
pdf Bijlage 1 E-mail De Waterstroom d.d. 19-06-2019 20u46.pdf (169KB)
pdf Bijlage 2 Garantstelling Unikoop B.V. ten aanzien van De Waterstroom (2).pdf (154KB)
pdf Bijlage 3a Garantstelling De Waterstroom_UNIKOOP.pdf (150KB)
pdf Bijlage 3b Exploitatie De Waterstroom_6_2019.pdf (537KB)
pdf Bijlage 3c Investeringen variant De Waterstroom_6_2019.pdf (564KB)
pdf Bijlage 4 JVE19046 renovatie 1ste aanpassing.pdf (118KB)
pdf Bijlage 5 Planning renovatie zwembad Fitland te Gemert.pdf (490KB)
pdf Bijlage 6 Fitland mededeling overname Gemert per 1 juli 2019.pdf (359KB)
pdf Bijlage 7 20190418 Getekend raadsbesluit Toekomst zwembad Gemert.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 8 concept raadsbesluit toekomst zwembad Gemert.docx (286KB)
pdf Bijlage 9 Visie herstelplan eigen vermogen 2012-2025 gemeenteraad 5 april (1).pdf (153KB)
pdf Bijlage 10 voorstel Fitland Gemert BV Molenbroek Gemert BV inz. SportcentrumZwembad.pdf (2MB)
pdf Bijlage 11 20190418 Toelichting Molenbroek Gemert BV naar College en Raad Gemert Bakel.pdf (694KB)
pdf 20190704 Motie van wantrouwen LR/D66 SP VVD - verworpen (384KB)
14
Begrotingsnota 2020 en Verantwoording 2018 - 1e deel 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
14.a
Kennisnemen van de bouwgrondexploitatie
14.b
Vaststellen Jaarrekening 2018
14.c
Vaststellen begrotingswijziging n.a.v. 2e financiële rapportage 2019
14.d
Kadernota begrotingsvoorstellen 2020
15
Sluiting