link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 januari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Beëdigen Dhr. W. van Tienen
4
Vragenrecht raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 10-12-2015
6
Ingekomen stukken
6.a
Mededelingen
6.b
Postlijst
6.c
Kennisnemen RIN evaluatie herinrichting centrum Gemert
7
Hamerstukken
8
Benoeming raadscommissieleden
9
Actualisatie gemeentelijk archeologiebeleid en archeologiebeleidskaart
10
Bespreekstukken
11.a
Actuele kaders samenwerking naar aanleiding van Peel 6.1
11.b
Aanpassen DVO Gemert-Bakel /Helmond
12
Afwijken geur Jodenpeeldreef 9, de Rips
13
Afwijken geur Besterd 1, Bakel
14
BP Buitengebied, okt 2015
pdf Adviesnota Vaststelling bp Buitengebied herziening oktober 2015.docx (413KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling bp Buitengebied herziening oktober 2015.doc (198KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.doc (317KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.doc (219KB)
pdf 20160105 Verslag technisch beraad.docx (358KB)
pdf 20160112 memo n.a.v. vragen raad Kuikenvlaas 2b - BP buitengebied, herziening okt. 2015.docx (284KB)
pdf Provincie - algemeen.pdf (125KB)
pdf Besluit GS herbegrenzing BV Besterd 1.pdf (9MB)
pdf Hendriks - Jodenpeeldreef 9.pdf (572KB)
pdf Jacobs - Jodenpeeldreef 9.pdf (467KB)
pdf Zienswijze van Ansem Geerdenhof.pdf (299KB)
pdf r_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01.doc (1.1MB)
pdf t_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01.docx (3.4MB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ Besterd 1Landschappelijk inpassingsplan.pdf (4.3MB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ BKPalgemeen.pdf (2.3MB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ BKPMilheeze Noord.pdf (2.9MB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ Burg. vd WildenberglaanLandschappelijk inpassingsplan.pdf (1.4MB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ Kuikenvlaas 2bBeplantingsplan.pdf (195KB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ Regels.docx (336KB)
pdf rb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01_ Regels.pdf (111KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Aanvullende toelichting BZV.pdf (573KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Beoordeling BZV.pdf (343KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1BZV definitief.pdf (58KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Certificaten Vamil -Mia.pdf (2.6MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Handtekeningen Omgevingsdialoog.pdf (264KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Landschappelijk inpassingsplan.pdf (5.5MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Omgevingsdialoog.pdf (174KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1PPPscan.pdf (192KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1ROB.pdf (1.6MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Situatietekening bestaand beoogd.pdf (131KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Besterd1Verzoekomherbegrenzing.pdf (73KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanAkoestisch onderzoek.pdf (2.4MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanBodemonderzoek.pdf (2.7MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanKosten landschappelijke inpassing.pdf (72KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanLandschappelijk inpassingsplan.pdf (1.4MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanNibm-tool.pdf (18KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanROB.pdf (2.3MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanSituatietekening.pdf (227KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Burg. vd WildenberglaanWatertoets.pdf (161KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_GeerdenhofBKP.pdf (2.9MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_GeerdenhofROB.pdf (185KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_JodenpeeldreefBijlagen.pdf (16.4MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_JodenpeeldreefROB.pdf (1.3MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_KapelwegAkoestisch onderzoek.pdf (375KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_KapelwegArcheologisch onderzoek.pdf (2.9MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_KapelwegbewijsstukkenRvRI.pdf (8KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_KapelwegEcologisch onderzoek.pdf (1.4MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_KapelwegROB.pdf (1.9MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_KapelwegVerkennend bodemonderzoek.pdf (4.6MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Kuikenvlaas 2bBeplantingsplan.pdf (169KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Kuikenvlaas 2bCultuurhistorie.pdf (472KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Kuikenvlaas 2bGeurberekening.pdf (1.3MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Kuikenvlaas 2bROB.pdf (1.4MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_Kuikenvlaas 2bSituatietekening.pdf (197KB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_WildemanBKP.pdf (2.9MB)
pdf tb_NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-VA01_WildemanROB.pdf (1.5MB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-1. Besterd 1 Bakel.pdf (60KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-2. Burg. vd Wildenberglaan 46a De Rips.pdf (60KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-3. Geerdenhof ong. Milheeze.pdf (49KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-4. Jodenpeeldreef 9 De Rips.pdf (47KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-5. Kapelweg ong. Handel.pdf (46KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-6. Kuikenvlaas 2b Milheeze.pdf (56KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-7. Wildeman ong. Milheeze.pdf (50KB)
pdf NL.IMRO.1652.Buitengebied102015-ON01-Legenda.pdf (112KB)
15
BP Doonheide-Molenbroekseloop, sept. 2015
16
BP Stedelijk oktober 2015
pdf Adviesnota BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2015.pdf (42KB)
pdf Raadsbesluit BP stedelijke gebieden okt. 2015.doc (253KB)
pdf Bijlage I Nota van zienswijzen.pdf (84KB)
pdf Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.pdf (8KB)
pdf 201509016 RIN BPen, oktober 2015.pdf (1.4MB)
pdf Verslag technisch beraad.pdf (25KB)
pdf Zienswijze D. Clignett en R. van Nuenen.pdf (2MB)
pdf Zienswijze provincie.pdf (119KB)
pdf Zienswijze vd Heijst.pdf (552KB)
pdf Zienswijze Vd. Akker.pdf (14.5MB)
pdf Planregels.docx (783KB)
pdf Inhoudsopgaven bijlagen bij de regels.html.docx (294KB)
pdf Plantoelichting.pdf (855KB)
pdf Inhoudsopgaven bijlagen bij de toelichting.html.docx (331KB)
pdf Verbeelding.pdf (656KB)
pdf Ruimtelijke onderbouwing Doonheide 7-9 in Gemert.pdf (1.4MB)
pdf Akoestisch onderzoek Doonheide 7-9 in Gemert.pdf (971KB)
pdf Geuronderzoek Doonheide 7-9 in Gemert.pdf (4.6MB)
pdf Historisch bodemonderzoek Doonheide 7-9 in Gemert.pdf (2.1MB)
pdf Inrichtingsschets Doonheide 7-9 in Gemert.pdf (419KB)
pdf Toets flora en fauna Doonheide 7-9 in Gemert.pdf (6.8MB)
pdf Ruimtelijke onderbouwing Sportlaan 2-4 in Gemert.pdf (1.5MB)
pdf Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 2-4 Gemert.pdf (247KB)
pdf Programma van verkeerskundige eisen Sportlaan 2-4 in Gemert.pdf (1.4MB)
pdf Quickscan bedrijven en milieuzonering Sportlaan 2-4 in Gemert.pdf (1.1MB)
pdf Quickscan flora en fauna Sportlaan 2-4 in Gemert.pdf (7.4MB)
pdf Verkennend bodemonderzoek Sportlaan 2-4 in Gemert.pdf (4.5MB)
pdf Waterparagraaf Sportlaan 2-4 in Gemert.pdf (457KB)
pdf Ruimtelijke onderbouwing Sint Antoniusstraat 30 in De Mortel.pdf (814KB)
pdf Omgevingsvergunning reguliere procedure Sint Antoniusstraat 30 in De Mortel.pdf (88KB)
pdf Bijlage huishouden in relatie tot arbeidsmigranten.pdf (8KB)
pdf Bijlage jurisprudentie met betrekking tot webwinkels.pdf (25KB)
pdf Bijlage kaart met weergave breuken in Gemert-Bakel.pdf (197KB)
pdf Bijlage lijst van bedrijven.pdf (9KB)
pdf Bijlage rapport gereedschapskist Gemert Bakel.pdf (12.5MB)
pdf Bijlage staat van bedrijven.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage staat van horeca activiteiten.pdf (174KB)
pdf Bijlage watertakenplan.pdf (313KB)
17.a
Beleidskeuze BP buitengebied
17.b
9e begrotingswijziging 2016 (was 15e begrotingswijziging 2015) (ism beleidskeuze BP buitengebied)
18
Plan van aanpak verlagen uitgaven gebundelde uitkering (BUIG)
19
Regionale woonvisie reactie op advies werkplaats wonen MRE
20
APV Horeca en scenario's leges
21
Initiatiefvoorstel (CDA) vragenrecht en inspreken/wijziging regelement van orde gemeenteraad
22
Gewijzigd vaststellen verordening vertrouwenscommissie en benoeming
23
Sluiting