link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 maart 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: Laatste vergadering gemeenteraad 2018-2022

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen
3
Beoordelen rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen
Op basis van de mondelinge rapportage van de ad hoc commmissie gevormd vanuit de gemeenteraad die het rechtmatig verloop van de verkiezingen heeft onderzocht, alsmede op basis van de processen verbaal van het centraal stembureau en de respectievelijke stembureaus, beoordeelt de raad het rechtmatig verloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
4
Onderzoek geloofsbrieven en toelaten van de benoemde raadsleden
Op basis van de mondelinge rapportage van de ad hoc commissie vanuit de gemeenteraad die de geloofsbrieven onderzoekt, stelt de raad vast of sprake is van wettelijke belemmeringen met betrekking tot het raadslidmaatschap van de door de kiezer benoemde nieuwe raadsleden.
5
Afscheid van de huidige gemeenteraad en van de raadsleden die niet terugkeren in de gemeenteraad in nieuwe samenstelling
Voorafgaande aan de toespraak van de voorzitter is spreektijd gevraagd door:

* Stefan Janszen, fractie CDA
* Toon Coopmans, fractie Dorpspartij
* Martien Bankers, fractie Lokale Realisten
* Marius Vos, fractie Sociaal Gemert-Bakel

In de gemeenteraad keren niet terug de leden:

* Deirdre Diesveld
* Henk van Eck
* Thijs van den Elsen
* Rens de Haas
* Jan Hoevenaars
* Hendrik van Hout
* Toos van den Hurk - Kuunders
* Rick van Kessel
* Dini Methorst
* Bart van Oort
* Fons Verhees
* Ton Vogels

**Toespraak van de voorzitter**
6
Sluiting