link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 december 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 10 november 2016
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Hamerstukken
7
Verlengen gemeentelijk watertakenplan en vaststellen watertakenplan 2017-2018
8
Toestemming verlenging GR regionaal Kompas
9
Bespreekstukken
10
Wensen en bedenkingen raad mbt Jeugd - en jongerenwerk Gemert-Bakel 2017
11
Heroverweging raadsbesluit mbt huishoudelijke Hulp Toeslag
12
Benoemen commissielid
13
Sluiting