link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 31-1-2019 / 14-3-2019 / 26-9-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Diverse benoemingen:
6.a
Benoemen raadslid Vroomans als lid integriteitsplatform (Hamerstuk / gemeenteraad)
6.b
Benoemen commissieleden VVD (Hamerstuk / gemeenteraad)
7
In exploitatie nemen van 2 bouwgrondcomplexen / Paterslaan De Rips en De Berken Milheeze (Hamerstuk / De Ruiter)
8
Armoedeonderzoek Gezamenlijke Rekenkamercommissie (Hamerstuk / Rekenkamercommissie )
9.a
Beleidsplan armoede (Hamerstuk / Steeghs)
9.b
Beleidsplan schuldhulpverlening (Hamerstuk / Steeghs)
10
Begroting 2020
overig Punt 10 Begroting CDA 1e termijnUntitled 4.mp3 (9KB)
overig Punt 10-1 Begroting CDA 1e termijn.mp3 (35.6MB)
overig Punt 10-2 Begroting LR - D66 1e termijn.mp3 (42.1MB)
overig Punt 10-3 Begroting Dorpspartij 1e termijn.mp3 (34.5MB)
overig Punt 10-4 Begroting Sociaal Gemert Bakel 1e termijn.mp3 (42.4MB)
overig Punt 10-5 Begroting VVD 1e termijn.mp3 (44.6MB)
overig Punt 10-6-1Reactie College Weth De Ruiter.mp3 (47.2MB)
overig Punt 10-6-2 Reactie College Weth Van Extel.mp3 (25.8MB)
overig Punt 10-6-3Reactie College Weth Steeghs.mp3 (11.3MB)
overig Punt 10-6-4 Reactie College Weth van Dijk.mp3 (32.3MB)
overig Punt 10-6-5 Reactie College Burgemeester.mp3 (35.1MB)
overig Punt 10-7 CDA 2e termijn.mp3 (9.8MB)
overig Punt 10-8 Lokale Realisten-D66 2e termijn.mp3 (21.8MB)
overig Punt 10-9 Dorpspartij 2e termijn.mp3 (26.2MB)
overig Punt 10-10 SG-B 2e termijn.mp3 (15.3MB)
overig Punt 10-11 VVD 2e termijn.mp3 (16.9MB)
overig Punt 10-12-1 Reactie College Weth De Ruiter 2e term.mp3 (13.7MB)
overig Punt 10-12-2 Reactie College Weth van Dijk 2e term.mp3 (13.6MB)
overig Punt 10-12-3 Reactie College Weth Van Extel 2e term.mp3 (13.8MB)
overig Punt 10-12-4 Reactie College Burgemeester 2e term.mp3 (2.6MB)
overig Punt 10-13 Aanmerkingen op moties.mp3 (5.4MB)
overig Punt 10-14 Stemmingen en sluiting.mp3 (19.8MB)
pdf Adviesnota begroting 2020-2023.docx (85KB)
pdf Raadsbesluit begroting 2020-2023.docx (38KB)
pdf Bijlage 1 Programmabegroting 2020-2023.pdf (3.6MB)
pdf Bijlage 2 Detailbegroting 2020.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 3 Overzicht wijzigingen na Kadernota 2020.pdf (270KB)
pdf 20191107 Amendement Ondersteunen biodiversiteit DP (aangenomen).docx (35KB)
pdf 20191107 Amendement Rekenkamercommissie SGB - LRD66 - VVD (aangeomen).docx (59KB)
pdf 20191107 Amendement Sporthal Molenbroek CDA DP (aangenomen).docx (52KB)
pdf 20191107 Amendement Visvijver CDA-DP (Aangenomen).doc (74KB)
pdf 20191107 Motie Evenemententerrein Gemert DP (aangenomen).docx (31KB)
pdf 20191107 Motie Formeren werkgroep Omgevingsvisie DP (aangenomen).docx (32KB)
pdf 20191107 Motie Stimuleren bijen en vogels DP (aangenomen).docx (32KB)
pdf 20191107 Motie Visie leefbaarheid kleine kernen VVD (aangenomen).docx (33KB)
pdf 20191107 Motie Oproep 3.0 fte wethouders LRD66-SGB-VVD (verworpen).docx (77KB)
11
Sluiting