link naar deze pagina

Raadscommissie - 11 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: H.J. Mateman
Toelichting: De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadhuis, Dorpsstraat 1 in Heerde, en kan bijgewoond worden door belangstellenden.
De vergadering kunt u ook rechtstreeks volgen via internet onder het kopje 'Agenda'. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’ hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Oplegnotitie hamerstukken
3
Toezeggingenlijsten en moties
pdf Toezeggingenlijst (146KB)
pdf Moties (115KB)
4
Nieuws uit de Regio
De raadsrapporteurs en de collegeleden worden in de gelegenheid gesteld om de commissieleden kort te informeren over actuele ontwikkelingen bij samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is aangesloten.
5
Benoeming nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden commissie bezwaarschriften
6
Vastelling bestemmingsplan Oenerweg 14a-16
7
Groene schoolpleinen
O.v.v. de fractie CDA
8
Flexwoningen
O.v.v. de fractie PvdA
9
Afsprakenlijsten commissievergaderingen 12 en 13 februari
10
Rondvraag
11
Sluiting