link naar deze pagina

Commissies - 8 maart 2021

Locatie: Dorpsstraat - Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:20
Voorzitter:

1 19:30
Opening
2
Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda
2.a
Oplegnotitie hamerstuk
3
Verslag commissievergadering Samenleving en Ruimte 1 februari 2021
4
Lijst met aandachtspunten, toezeggingenlijsten, moeties en bestuursagenda
Aangezien de aandachtenpuntenlijst Samenleving geen onderwerpen bevat is deze niet toegevoegd.
5
Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan
6
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
7 19:45
Vaststelling bestemmingsplan Zwarteweg 2, Heerde
8 20:30
Woningsplitsing, inwoning en tijdelijke woonruimte
9 21:15
Rondvraag Ruimte
9.a 21:20
Wisseling commissievertegenwoordiging
10 21:25
Beschermd Thuis Regio Oost Veluwe 2022-2030
11 22:10
Rondvraag Samenleving
12 22:15
Sluiting