link naar deze pagina

Commissie SAZA - 9 mei 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Abma
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Toezeggingen / LTA
pdf 2019-04-15 LTA (608KB)
5
Mededelingen / ingekomen stukken
6
Rondvraag
7
Inclusieagenda
Toelichting op inclusieagenda - nu in het kader van speeltuinen voor gehandicapte kinderen
8
Experiment doorbraak!
9
Gewijzigd sportbesluit
Op verzoek van GBH toegevoegd.
100
Sluiting