link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 maart 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Van 20.00 - 21.00 uur presentatie De Greiden in de raadszaal.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
Er zijn 5 moties vreemd aan de orde van de dag (behandeld onder agendapunt 10).
Agendapunt 6 wordt van de agenda afgevoerd.
Toegevoegd wordt (agendapunt 9): Eenmalig geld voor Oranjewoud Festival 2018 beschikbaar stellen
pdf 02 Agenda.docx (198KB)
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst 12 februari 2018
Conform vastgesteld
5
Lijst ingekomen stukken
Conform vastgesteld
6
Verklaring van geen bedenkingen De Stripe 29 Akkrum
Bespreekstuk.
Afzenders van de volgende bijlagen
Bijlagennummers 100 tot en met 160 : van mevrouw J. van der Bij;
Bijlagennummers 170 tot en met 190 : omwonenden De Stripe 29;
Bijlagennummer 200 tot en met 240 : op verzoek van het college.
7
Verzamelbesluit financiële mutaties 2018-1
Conform besloten
8
Meerjarenbegroting 2018-2021 Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis
Conform besloten
9
Eenmalig geld voor Oranjewoud Festival 2018 beschikbaar stellen
Conform besloten
10.a
Motie vreemd aan de orde van de dag - Boekstart
Raadsbreed aangenomen
10.b
Motie vreemd aan de orde van de dag - Statiegeldalliantie
Raadsbreed aangenomen
10.c
Motie vreemd aan de orde van de dag - Brugbedieningstijden Nes
Raadsbreed aangenomen
10.d
Motie vreemd aan de orde van de dag - Transparant bestuur
Raadsbreed aangenomen
10.e
Motie vreemd aan de orde van de dag- Voor de bühne/stemoproep
Raadsbreed aangenomen
11
Sluiting