link naar deze pagina

Commissie ROM - 6 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: R. Tromp

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 9 maart 2020
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg - locatie Brandenburg
Voorgesteld wordt om dit agendapunt door te schuiven naar 11 mei 2020.
7
Nieuwbouw supermarkt Poiesz Akkrum - grondoverdracht
Voorbereiden besluitvorming.
8
Concept RES Fryslân
Voorbereiden besluitvorming.
9
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Voorbereiden besluitvorming.
10
Fietsplan Heerenveen - koersdocument
Voorbereiden besluitvorming.
11
Klaverblad Noordoost zonnepark en vormgeven Publiek-Private Samenwerking
Peiling.
12
Update over de RES
Dit agendapunt vervalt.
13
Sluiting