link naar deze pagina

Commissie SAZA - 13 juni 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: J. Abma
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 09-05-2019
4
Toezeggingen / LTA
pdf LTA 03-06-2019 (602KB)
5
Mededelingen / ingekomen stukken
6
Rondvraag
7
Rekenkamerrapport subsidiebeleid - aanbevelingen
8
Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Er wordt een presentatie gegeven en gelegenheid voor vragen.
9
WMO - verordening maatwerkvoorziening
10
GR SW Fryslân - jaarrekening 2018 en begroting 2020
11
Sluiting